Avdelning 207

Mölndals sjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt
BESÖKSTIDER
Max 2 timmar mån - sön 14:00 - 18:30

Göteborgsvägen 31

431 80 Mölndal

VÄGBESKRIVNING

Avfart Lackarebäcksmotet från E6 mot Mölndalsvägen alt spårvagn 4,hållplats Mölndal sjukhus huvudentre`n,se skyltning inom sjukhusområdet.

Vi tar emot dig över 70 år med en allmänpsykiatrisk sjukdom som exempelvis depression och ångest. Vi vårdar även dig med en minnesrelaterad sjukdom.

Din vistelse hos oss

Vi utreder och behandlar dig över 70 år med en minnesrelaterad eller allmänpsykiatrisk sjukdom och som inte redan har en befintlig kontakt i den psykiatriska vården.

När du kommer till oss får du en kontaktperson som du i första hand ska vända dig till om du har några frågor eller funderingar. Därefter påbörjar vi din utredning och behandling och din vistelse avslutas med att vi planerar din hemgång. Hur lång tid du är på vår avdelning varierar efter dina behov men vårdtiden på avdelning är ofta omkring en månad. 

Checklista inför din vistelse:

  • Ta gärna med egna toalettartiklar och privata kläder.
  • Ta med stadiga inneskor och eventuellt hjälpmedel som gånghjälpmedel och hörapparat. 
  • Vi har ingen möjlighet att förvara pengar och värdesaker.
  • Glas, flaskor eller vassa föremål får inte tas med in på avdelningen.

För dig som närstående och besökare:

  • Vi ber alla besökare att undvika starkt doftande blommor och parfymer.

Här kan du få mer information:

Välkommen till avdelning 207

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns bland skötare, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, sjuksköterska, psykolog och läkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Ola Linnhag, tf vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 15 30 
E-post: E-postadress

Lena Larsson, medicinskt ansvarig
Telefon: 031 - 343 15 30
E-post: E-postadress