Avdelning 243

Mölndals sjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt
BESÖKSTIDER
mån - sön 13:00 - 19:00

Göteborgsvägen 31

Hus B

plan 3 Öppenvård: Wallinsgatan 6 43141 Mölndal

431 80 Mölndal

VÄGBESKRIVNING

Spårvagn 4 eller orange buss, hållplats Mölndals sjukhus. Bil. E6 mot Malmö, avfart Mölndals sjukhus K-huset, se skyltning

Vi tar emot dig över 18 år med utvecklingsstörning och allvarlig psykiatrisk problematik.

Din vistelse hos oss

Antingen kommer du till oss via akutmottagning eller så är din vistelse planerad. Innan du kommer till oss via en remiss gör vi ofta ett hembesök för att få en uppfattning om din funktion i hemmet och för att få en bra kontakt med dina närstående. Vi planerar vården tillsammans med dig, dina närstående och personal på ditt boende.

Checklista inför din vistelse:

  • Ta med egna toalettartiklar.
  • Ta gärna med privata kläder, närstående får dock ombesörja tvätt av dessa.
  • Underkläder och strumpor finns på avdelningen.
  • Vi har ingen möjlighet att förvara pengar och värdesaker.
  • Glas, flaskor eller vassa föremål får inte tas med in på avdelningen.

För dig som närstående och besökare:

  • Vi ber alla besökare att undvika starkt doftande blommor och parfymer.

Vi som arbetar här

På vår avdelning arbetar bland annat skötare, kurator, sjuksköterska och läkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Mai Winter, verksamhetsutvecklare
Telefon: 031 - 343 86 36
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Diana Hellmér, tf vårdenhetschef
Tel: 031 - 343 84 91
E-post: E-postadress