Centrum för Huntingtons sjukdom

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 07:30 - 17:00

Wallinsgatan 6

431 41 Mölndal

VÄGBESKRIVNING

Med bil från E6, kör av vid Lackarebäcksmotet. Med bil från Söderleden kör av vid Fässbergsmotet. I rondell Bifrostgatan/Toltorpsgatan tag av mot Toltorpsgatan i sydvästlig riktning ( mot Toltorpsdalen) och i första rondellen tag till höger in på Wallinsgatan.

På Centrum för Huntingtons sjukdom tar vi emot dig med Huntingtons sjukdom, dig som är anlagsbärare eller möjlig anlagsbärare och är i behov av medicinsk bedömning. Vi tar också emot närstående vid behov av stöd. Mottagningen samarbetar med verksamheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och med verksamheter på patientens hemort. Samarbete sker också med verksamhetsområdets FoU-enhet och vi deltar i vetenskapliga studier samt bevakar aktuell forskning. Klinisk Genetik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, erbjuder genetisk vägledning vid misstanke om Huntingtons sjukdom.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi en kort beskrivning av dina symtom och din aktuella situation. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran

Inför besöket får du kallelse och ett frågeformulär med svarskuvert. Detta formulär vill vi gärna att du svarar på och skickar tillbaka till oss. Då får vi veta hur du ser på din situation och har möjlighet att förbereda oss inför besöket.  

Vid ditt besök hos oss

Vid besök hos oss träffar du vanligen läkare, sjuksköterska och kurator. Vi kartlägger din situation för att kunna utforma stödet runt dig på bästa sätt. Målet är att så mycket som möjligt ska ske på din hemort. Vid behov erbjuds du kontakt med fler yrkeskategorier i teamet. 

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i receptionen.
  • Betalning sker vid ankomst, vi accepterar kontant- och kortbetalning eller betalning mot faktura.

Vi som arbetar här

På mottagningen arbetar specialistläkare i neurologi/psykiatri, sjuksköterska, kurator, psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut samt dietist. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Mai Winter, verksamhetsutvecklare
Telefon: 031 - 343 86 36
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Åsa Dahlén, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 86 57
E-post: E-postadress

Ulla-Britt Mattsson, medicinskt ansvarig
Telefon: 031 - 343 86 71
E-post: E-postadress

Vi värnar om din integritet och för att hindra att känsliga uppgifter hamnar i orätta händer undanbeder vi e-post som innehåller personnummer, journalutdrag, provsvar etc. Vi rekommenderar användning av 1177 Vårdguidens e-tjänster, eller sänd ett e-postmeddelande med namn och telefonnummer så kontaktar vi dig.