Minnesmottagningen

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 07:30 - 17:00

Wallinsgatan 6

431 41 Mölndal

VÄGBESKRIVNING

Med bil från E6, kör av vid Lackarebäcksmotet. Med bil frånSöderleden, kör av vid Fässbergsmotet. I rondell Bifrostgatan/Toltorpsgatan tag av mot Toltorpsgatan i sydvästlig riktning (mot Toltorpsdalen) och i första rondellen tag till höger in på Wallinsgatan.

Vi tar emot dig som behöver genomgå en utvidgad utredning/specialistbedömning vid misstanke om demenssjukdom där primärvårdens utredning inte gett tillräckligt underlag för att ställa diagnos. På vår mottagning finns ett BPSD-team, som arbetar med patienter med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Vi bedriver även klinisk forskning och läkemedelsstudier.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

På minnemottagningen finns ett BPSD-team, som arbetar med patienter med Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD). Primärvårdsläkare kan vid behov skriva remiss för råd om omvårdnadsåtgärder och om medicinska rekommendationer. Primärvårdsläkare ansvarar för eventuella läkemedelsförändringar och kontakten med BPSD-teamet avslutas efter 3 månader.

Blankett för egen vårdbegäran

Vid ditt besök hos oss

Vi är specialiserade på att utreda dig med nedsättningar av minnet och andra tankeförmågor där det finns misstanke om att det är en demenssjukdom som ligger bakom dina symtom.

Vid misstanke om demenssjukdom skall basal utredning göras enligt nationella/regionala medicinska riktlinjer. Basal utredning är ofta tillräcklig för att ställa diagnos och bedöma behov av stöd och behandling. Den basala utredningen görs i primärvården.

Om du eller dina närstående misstänker en demenssjukdom vänder du dig i första hand till din vårdcentral som gör en minnesutredning. Denna utredning är i de flesta fall tillräcklig för att ställa diagnos och sätta in lämplig behandling. Om det krävs en utvidgad utredning kan du få komma till oss på Minnesmottagningen.

Den utvidgade utredningen anpassas till dina individuella behov som finns. Utredningen kan innehålla flera olika undersökningar och den tar ofta flera månader.

Efter avslutad utredning lämnas information om samtliga undersökningsresultat. I vissa fall påbörjas din behandling på Minnesmottagning men oftast sker uppföljningen på din vårdcentral. Vid vissa sjukdomstillstånd eller om du deltar i en forskningsstudie kan du få komma tillbaka till Minnesmottagningnen för en längre tids uppföljning

På minnesmottagningen bedrivs klinisk forskning och läkemedelsforskning. Detta sker i samarbete med Göteborgs Universitet och med olika läkemedelsföretag. Du som patient på vår mottagning kan bli tillfrågad att delta i en forskningsstudie, detta är helt frivilligt.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i receptionen.
  • Betalning sker ankomst, vi accepterar kontant- och kortbetalning eller betalning mot faktura.
  • Ditt första besök hos oss tar vanligtvis en till två timmar.

Läkemedelsforskning vid minnesmottagningen

Behovet av nya mer effektiva läkemedel mot Alzheimers sjukdom är stort. Vid minnes-mottagningen bedrivs läkemedelsforskning i samarbete med Göteborgs universitet och olika läkemedelsföretag. Alla läkemedelsstudier måste i förväg godkännas av myndigheterna och följa noggranna säkerhetskontroller.

Du som studiedeltagare behöver vara tillräckligt frisk för att själv kunna förstå vad det innebär att vara med i studierna. Du ska heller inte ha några allvarliga kroppsliga sjukdomar. Om du har läkemedel mot Alzheimers sjukdom fortsätter du med dessa även under studien samtidigt som du får studieläkemedlet. Oftast behöver du också ha en närstående som kan hjälpa till att besvara frågor om dig som studiepatient.

Flertalet av våra patienter som deltar och närstående tycker det är intressant att vara med i studierna och upplever det som positivt att få bidra till forskningen om nya läkemedel.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta någon av forskningssjuksköterskorna vid minnesmottagningen.

Kontakta våra forskningssjuksköterskor:

Maria Berglund
Telefon: 031 - 343 86 68

Ing-Marie Isgaard
Telefon: 031 - 343 86 61

E-post:E-postadress

Ansvariga läkare är:

Anne Börjesson-Hanson och Michael Jonsson

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel skötare, arbetsterapeut, kurator, sjuksköterska, psykolog och specialistläkare i psykiatri.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Mai Winter, verksamhetsutvecklare
Telefon: 031 - 343 86 36
E-post: 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Åsa Dahlén, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 86 57
E-post: 

Ulla-Britt Mattsson, medicinskt ansvarig
Telefon: 031 - 343 86 71
E-post: