Omsorgspsykiatri öppenvård

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 07:30 - 17:00

Wallinsgatan 6

431 41 Mölndal

VÄGBESKRIVNING

Med bil från E6, kör av vid Lackarebäcksmotet. Med bil från Söderleden kör av vid Fässbergsmotet. I rondell Bifrostgatan/Toltorpsgatan tag av mot Toltorpsgatan i sydvästlig riktning ( mot Toltorpsdalen) och i första rondellen tag till höger in på Wallinsgatan.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi tar emot dig med en psykisk sjukdom i kombination med utvecklingsstörning och där allmänpsykiatrin har det psykiatriska basansvaret. Vi har en liten specialresurs där utredning och behandling sker på konsultbasis efter remiss.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss.

Vid ditt besök hos oss

Vi arbetar i team och utredningen och behandlingen genomförs med hänsyn till medicinska, omvårdnadsmässiga, psykologiska och psykosociala faktorer. Viktigt för arbetet är ett nära samarbete med primärvård, anhöriga, boendepersonal, kommunen och andra berörda. Vi träffar i första hand patienten polikliniskt, men gör även hembesök vid behov.

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar sjuksköterska, psykolog, kurator och läkare i team.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Mai Winter, verksamhetsutvecklare
Telefon: 031 - 343 86 36
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Diana Hellmér, tf vårdenhetschef
Tel: 031 - 343 84 91
E-post: E-postadress

Vi värnar om din integritet och för att hindra att känsliga uppgifter hamnar i orätta händer undanbeder vi e-post som innehåller personnummer, journalutdrag, provsvar etc. Vi rekommenderar användning av 1177 Vårdguidens e-tjänster, eller sänd ett e-postmeddelande med namn och telefonnummer så kontaktar vi dig.