Verksamhet Psykiatri Affektiva II

Psykiatri Affektiva II erbjuder diagnostik och behandling i såväl öppen- som slutenvård, till i första hand patienter bosatta i västra och centrala Göteborg samt Hisingen. Som Universitetsklinik är vår uppgift att bedriva utvecklingsarbete, utbildning och forskning i nära samarbete med Sahlgrenska Akademin. En viktig förutsättning för vårt arbete är samverkan med vårdgrannar och brukarorganisationer. Våra fyra avdelningar för heldygnsvård finns på Sahlgrenska sjukhuset. Öppenvården är lokaliserad på fyra adresser inom betjäningsområdet. Verksamhetsområdet ansvarar för konsultinsatser inom somatisk vård vid Sahlgrenska sjukhuset. Vi strävar efter att kunna erbjuda bästa möjliga psykiatriska specialistvård i samverkan. Vårt motto är delaktighet, kompetens och arbetsglädje.   Affektiva sjukdomar Depression Ångestsjukdomar Övriga allmänpsykiatriska sjukdomstillstånd utom psykossjukdomar

Mottagningar

Avdelningar