Psykiatrimottagning Sahlgrenska

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

Blå Stråket 15

Bottenvåning

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska, se vidare intern skyltning.

Vi vänder oss främst till dig mellan 18 och 29 år med exempelvis depression, ångest, posttraumatisk stressyndrom, självskadebeteende och tvångssyndrom. Vi erbjuder i första hand korttidspsykoterapi för dig som har nytta av en kortare behandlingsperiod. Psykiatrimottagningen Sahlgrenska är ett tvåårigt projekt till och med augusti 2016.

Vid ditt besök hos oss

Inför ditt första besök på mottagningen ringer vi upp dig och informerar om mottagningen och vad du ska tänka på inför besöket. Vi erbjuder konsultation, utredning, rådgivning och behandling vid upp till tio tillfällen. På vår mottagning finns bred kompetens när det gäller utredning och behandlingserfarenhet.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i receptionen.
  • Du betalar vid din ankomst. Du kan betala kontant, med kort eller få en faktura hemskickad.

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar 1:e skötare, sjuksköterska, psykolog och läkare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Leif Isaksson, projektledare
Telefon: 0700 - 82 56 53
E-post: 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter och klagomål

Ansvariga för mottagningen

Suzanna Lundblad, enhetschef
Telefon: 031 - 343 63 00
E-post: 

Leif Isaksson, projektledare
Telefon: 0700 - 82 56 53
E-post: