Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avsteg till MISSIV utmattningssyndrom

Avsteg till MISSIV utmattningssyndrom

Psykiatrimottagning utmattningssyndrom öppnade för remisser 2016-11-01.

För att komma till mottagningen finns det beskrivet i MISSIV utmattningssyndrom att patienten efter avslutad behandling enligt regionala medicinska riktlinjer skall till sin basmottagning i psykiatri på hemorten för att bedömas utifrån psykiatrisk samsjuklighet.

I de fall patienten inte har en konstaterad samsjuklighet så skall det fortfarande vara en rådande väg att gå.

Men det finns i dag en stor mängd patienter med utmattningssyndrom som redan har en huvuddiagnos av karaktär psykiatrisk samsjuklighet som är bedömd att ligga under primärvårdens ansvar.

 Till en början blev dessa patienter remitterade till specialistpsykiatrin för att bedömas ytterligare en gång då behandlingsremisserna skulle komma från psykiatrin.

Ingen av dessa patienter bytte vårdgivare från primärvård till psykiatri, det enda som hände var att det drog ut tidsförloppet för att komma hit och tröttade ut dessa patienter i onödan

 Vi har därför nu beslutat på mottagningen att ta mot remisser direkt från primärvården där det redan finns en konstaterad psykiatrisk samsjuklighet och ansvaret för huvuddiagnosen ligger hos primärvården.

 På det sättet ökar vi tillgängligheten till den regionala mottagningen och besparar patienten för onödigt lidande samt spar samhällsekonomiskt på att minska antalet besök i specialistpsykiatrin.

Vi kommer utvärdera resultatet i september 2017.

2017-03-09

Efter utvärdering bibehålles avsteget från och med 2017-09-01

Enhetschef Gro Sundell


Senast uppdaterad: 2018-12-06 10:52