Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bästa Remittenter

Bästa remittenter

PMU riktar sig i första hand till patienter som i huvudsak har drabbats av utmattningssyndrom relaterat till arbetsliv/studier, dvs patienter som har över presterat i arbetssituationer. Patienter som är utmattade av annan sjukdom och psykosociala situationer har vi tyvärr inte så mycket att erbjuda då dessa två faktorer ofta inte har försvunnit ut ur patientens liv. Behöver patienten längre samtalskontakter hänvisar vi till övrig psykiatri på hemorten.

Psykosociala hinder blir även ett hinder i rehabiliteringen, det är av stor vikt att patienten har fått ta del av insatser som gör det möjligt att delta på PMU innan patienten skulle bli aktuell för behandling.

PMU är en mottagning som arbetar på specialist nivå, det innebär att primärvård och psykiatri har skyldigheter i behandlingen av patienten innan patienten kan behandlas hos oss.

Det som förväntas av primärvård och psykiatri är beskrivet i de Regionala medicinska riktlinjerna rörande utmattningssyndrom.

Vi rekommenderar insatser som fysisk aktivitet, psykologkontakt, arbetsterapeut och rehabiliteringskoordinator till samtliga patienter.

Samtliga patienter behöver hjälpinsatser med sömn, fysisk aktivitet och aktivitetsbalans.

Vid misstanke om ytterligare diagnoser som neuropsykiatri, bipoläritet osv måste patienten vara färdig utredd och under behandling innan patienten kommer till oss, annars är det svårt att veta vad vi behandlar. Att ha flera diagnoser är inget hinder för att gå hos oss men de övriga diagnoserna måste vara i ett relativt stabilt läge om patienten skall kunna tillgodogöra sig rehabiliteringen. Det är psykiatrins öppenvård i regionen som är ansvarig för utredning och behandling av övriga diagnoser där digniteten av samsjukligheten ligger utanför primärvårdens ansvarsområde.

Om patienten har haft beroendeproblematik måste patienten vara fri från sitt beroende i minst 6 månader.

Vi bedriver arbetsinriktad rehabilitering under en begränsad tid, det är då av stor vikt att patienten kan tillgodogöra sig behandlingen och att obehandlade diagnoser inte är ett hinder som upprepar återinsjuknandet av utmattning gång på gång. Vi vet att vissa diagnoser ofta leder till utmattning, exempelvis ADHD och PTSD mm. Det är av stor vikt att dessa diagnoser är behandlade.

Rehabiliteringen riktas mot betald sysselsättning eller studier. Det innebär att vi behandlar patienter som är i arbetsför ålder i första hand, vissa undantag kan finnas.

Utmattningssyndrom utan komplikationer tar normalt ca ett år att tillfriskna ifrån, det tar tid och tålamod. Vi tar inte mot remisser där man har behandlat patienten kortare tid, förutom i undantagsfall där patienten har återinsjuknat flera gånger. För att vara aktuell hos oss förväntar vi oss patienter som varit 100 % sjukskrivna i minst ett år och att behandlingen har avstannat.

Vi bedriver inte utredning av andra diagnoser än UMS. Var vänlig att läsa remisskriterierna noggrant innan ni skriver remissen.

Behandlingen bedrivs i grupp i huvudsak med vissa individuella insatser.

Det finns i dag möjligheter att konsultera våra doktorer via telefon på tisdag eftermiddagar mellan kl 15:00-16:00 på telefon nr som finns i kiv

Med vänlig hälsning

Enhetschef Gro Sundell


Senast uppdaterad: 2018-12-06 10:55