Laboratorieprover att överväga

Laboratorieprover att överväga:

-    Hb (anemi)

-    SR (infektion, reumatisk sjukdom)

-    P-glucos (diabetes)

-    Na/s

-    K/s

-    Ca/s (hyperparathyreoidism)

-    Homocystein - B12/folsyra (brist kan medföra kognitiv påverkan)

-    TSH (hypothyreos)

-    ASAT

-    CDT eller PEth (alkoholmissbruk)

-    HbA1C och lipider (kan ge information om stresspåverkan)

-    EKG (påvisa ev. hjärtåkomma)

-    Eventuell drogtestning


Senast uppdaterad: 2018-12-06 10:57