Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Överenskommelse

Överenskommelse                             Namn/personnr:

Ansvariga för behandlingen förbinder sig:

• Att med hänsyn till etik, vetenskap och beprövad erfarenhet verka för en god rehabilitering.

• Att ge stöd och ”verktyg” som hjälper deltagaren tillbaka mot sysselsättning.

• Att hänvisa till rätt instans om deltagaren har ytterligare diagnoser som behöver behandlas parallellt eller före rehabilitering på PMU.                          

• Att respektera alla deltagares integritet och ge tid och uppmärksamhet åt alla samt låta alla deltagare komma till tals.

• Att hålla deltagaren väl informerad om olika moment i behandlingen.

• Att i god tid meddela förhinder när så är möjligt.

• Att diskutera med gruppdeltagaren om denne varit frånvarande två gånger eller fler gånger i följd.

• Delge övriga teamet relevant information.

• Behandlingen kan avslutas i förtid, om överenskommelsen inte följs eller om deltagaren av

något skäl inte kan tillgodogöra sig behandlingen på initiativ av PMU.

Du lovar att anstränga dig för att:

• Följa din vårdplan, skulle det uppstå förhinder är det viktigt att prata med fast vård kontakt om det.

• Du ansvarar själv för din rehabilitering på det sättet att du förstår att ett stort arbete med din livsstil och dina värderingar måste ändras med hjälp och stöd av oss.

• Du behöver närvara vid gruppträffarna och komma i tid, om du inte kan närvara ska du snarast lämna återbud till ansvarig gruppbehandlare via kontaktpunkten.

• Att respektera andra deltagares integritet.

• Att inte diskutera eller prata om personer utanför gruppen på ett sätt som kan kränka andra deltagares integritet.

• Att under gruppbehandlingen ha mobiltelefon eller annan teknisk utrustning avstängd.

• Att inte kopiera eller lämna ut material som används under behandlingen till utomstående.

• Att påbörja arbetsrehabilitering med hjälp av rehabkoordinator.

• Att följa rekommendationen för fysisk aktivitet.

• Att i tid fylla i och lämna in självskattningsformulären (1 år, 2 år och 4 år efter start).

Datum:…………………..

 

 

……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

Deltagare                                                                                                Gruppbehandlare


Senast uppdaterad: 2018-12-06 11:44