Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Överenskommelse

Överenskommelse                             Namn/personnr:

Ansvariga för behandlingen förbinder sig:

• Att med hänsyn till etik, vetenskap och beprövad erfarenhet verka för en god rehabilitering.

• Att ge stöd och ”verktyg” som hjälper deltagaren tillbaka mot sysselsättning.

• Att hänvisa till rätt instans om deltagaren har ytterligare diagnoser som behöver behandlas parallellt eller före rehabilitering på PMU.                          

• Att respektera alla deltagares integritet och ge tid och uppmärksamhet åt alla samt låta alla deltagare komma till tals.

• Att hålla deltagaren väl informerad om olika moment i behandlingen.

• Att i god tid meddela förhinder när så är möjligt.

• Att diskutera med gruppdeltagaren om denne varit frånvarande två gånger eller fler gånger i följd.

• Delge övriga teamet relevant information.

• Behandlingen kan avslutas i förtid, om överenskommelsen inte följs eller om deltagaren av

något skäl inte kan tillgodogöra sig behandlingen på initiativ av PMU.

Du lovar att anstränga dig för att:

• Följa din vårdplan, skulle det uppstå förhinder är det viktigt att prata med fast vård kontakt om det.

• Du ansvarar själv för din rehabilitering på det sättet att du förstår att ett stort arbete med din livsstil och dina värderingar måste ändras med hjälp och stöd av oss.

• Du behöver närvara vid gruppträffarna och komma i tid, om du inte kan närvara ska du snarast lämna återbud till ansvarig gruppbehandlare via kontaktpunkten.

• Att respektera andra deltagares integritet.

• Att inte diskutera eller prata om personer utanför gruppen på ett sätt som kan kränka andra deltagares integritet.

• Att under gruppbehandlingen ha mobiltelefon eller annan teknisk utrustning avstängd.

• Att inte kopiera eller lämna ut material som används under behandlingen till utomstående.

• Att påbörja arbetsrehabilitering med hjälp av rehabkoordinator.

• Att följa rekommendationen för fysisk aktivitet.

• Att i tid fylla i och lämna in självskattningsformulären (1 år, 2 år och 4 år efter start).

Datum:…………………..

 

 

……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

Deltagare                                                                                                Gruppbehandlare


Senast uppdaterad: 2018-12-06 11:44