PMU har två huvuduppdrag

PMU har två huvuduppdrag, det är behandling och konsultation

Behandling

Behandling riktar sig till patienter vars remiss som har uppfyllt remisskraven och genom teambeslut efter utredningsvecka med besök hos psykiatriker, psykolog, arbetsterapeut och fysioterapeut anses kunna tillgodogöra sig behandlingen på PMU.

Det innebär inte att patienten är godkänt för behandling innan utredningsveckan är över och teamet har tagit ett gemensamt beslut

Konsultation

En konsultation är ett enstaka besök hos psykiatriker på PMU med remissvar till remittenten med rådgivning om fortsatt behandling på hemorten. Konsultationen riktas i första hand till patienter där behandlingen har avstannat, vi utreder inte andra diagnoser. Skulle det efter denna insats vara aktuellt med behandling på PMU skickar remittenten ny remiss med behandling som frågeställning.


Senast uppdaterad: 2018-12-06 11:07