Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tiden hos oss på PMU

Tiden hos oss på PMU

Efter utredning och den första vårdplaneringen finns det en planerad behandling för dig som avgörs utifrån ditt mående och tidigare insatser som är gjorda för dig. Nedan kommer en beskrivning hur detta generellt kan se ut, individuella avvikelser kan förekomma.

Del 1

Introduktion 2 veckor

Denna del startar med en gemensam introduktion tillsammans med övriga deltagare i din grupp. Du kommer att få information om diagnosen utmattningssyndrom samt behandlingsupplägget på PMU.

Efter detta följer en introduktion i aktivitetsbalans hos arbetsterapeut för att se över dagliga aktiviteter och vårt förhållningssätt till det.

Du kommer också få tid för ett individuellt läkarbesök.

Del 2

Behandlingsgrupp 37 veckor

Startar med 15 gruppträffar hos fysioterapeut och därefter 15 gruppträffar hos arbetsterapeut, psykolog kommer ingå i en del av dessa träffar.

Efter detta veckor följer 7 veckor i ”Förberedelse Inför Arbetsåtergång” (FIA) som syftar till att du skall bli mer förberedd inför arbetsåtergång/studier. Gruppen leds av rehabkoordinator. Varje tillfälle fokuserar på ett specifikt tema där information, gruppdiskussion, övningsuppgifter i smågrupper och egna reflektioner ingår.

Målet med behandlingsgruppen är att du som individ under dessa veckor identifierar viktiga förutsättningar och anpassningar som underlättar en hållbar arbets-/studieåtergång. Efter behandlingsgruppen träffar du rehabkoordinator individuellt för att gemensamt lägga upp en plan för hur återgången i sysselsättning/arbete/studier ska se ut.

Forts →

Del 3

Behandling av individuella behov (10-20 veckor)

Vissa är nu redo för arbets-/studieåtergång och går direkt till del 4 och andra behöver ytterligare stöd inom områdena fysioterapi, psykologi och arbetsterapi. Behandlingen kan vara i grupp eller individuellt. I slutet av denna del träffar du rehabkoordinator igen för att gemensamt lägga upp en plan för hur återgången i sysselsättning/arbete/studier ska se ut.

Del 4

Denna del lägger fokus på arbets-/studieåtergång. Du kommer inte arbetsträna hos oss, men med hjälp av rehabkoordinator utses lämplig plats via din arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, samordningsförbunden eller någon annan instans. Under din arbets-/studieåtergång kommer du ingå i en grupp på mottagningen tillsammans med andra i liknande situation där syftet med gruppen är att du ska få stöd under din återgång till antingen arbete eller studier.

Kontinuerligt under tiden hos oss kommer din fasta vårdkontakt ge dig viktig information och hålla dig uppdaterad om kommande vårdplaneringar och nästa steg i behandlingen, samtidigt följs du upp av läkare på enheten och bokar in tider utifrån ditt behov gällande sjukskrivningar, intyg och mediciner.


Senast uppdaterad: 2018-12-06 11:43