Anorexi- och Bulimimottagning för vuxna

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
1/9 t o m 31/5 mån - fre 07:30 - 17:00
1/6 t o m 31/8 mån - fre 07:30 - 13:00

Tunnlandsgatan 2 A

Hus B4, plan 1

Högsbo sjukhus

421 38 Västra Frölunda

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi vänder oss till dig över 25 år med anorexi eller bulimi och som behöver hjälp hos en specialistmottagning.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Blankett för egen vårdbegäran

Är du under 25 år hänvisar vi dig till vår mottagning för unga.

Vid ditt besök hos oss

När du kommer till oss gör vi först en utredning. Efter att du fått en diagnos gör vi en behandlingsplan efter dina behov och förutsättningar. Om du behöver får du också genomgå en neuropsykiatrisk- eller personlighetsutredning av en psykolog.

När det gäller individuell behandling erbjuder vi bland annat medicinsk rådgivning och behandling, psykoanalytisk/psykodynamisk terapi och kognitiv psykoterapi, psykiatrisk fysioterapi och arbetsterapi. Vi erbjuder dig dessutom stöd till aktivitet, arbete eller studier.

Vi erbjuder också behandlingar i grupp som exempelvis ätträning i form av matgrupp, "frukostklubb", kroppskännedomsträning, bulimigrupp, LISA-grupp (lågdosbehandling för kroniska anorexipatienter) och affektgrupp.

Vid behov erbjuder vi par- och familjesamtal.

Varje år arrangerar vi en anhörig- och patientutbildning. Varje år undervisar vi också om vad som händer i kroppen vid svält och hetsätning och om vad motionen betyder för hälsan.

På vår mottagning finns grupper för dig som varit utsatt för sexuella övergrepp av anhörig. 

Om du behöver slutenvård läggs du in på avdelning 366, Östra sjukhuset.

Vår målsättning är att öka din psykiska och fysiska hälsa genom att normalisera ditt ätande, ge kunskap om sjukdomen och öka ditt självförtroende och din självkänsla. Vi vill också öka din förmåga att ta hand om dig själv och ge dig möjlighet till bättre relationer med andra människor.

Vi är med i RIKSÄT som är ett nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling. Hos oss pågår ständigt interna forskningsprojekt liksom metodutveckling och utvärdering. Vi sprider våra forskningsresultat och behandlingserfarenheter genom nationella och internationella konferenser och tidskrifter. Vi genomför också föreläsningar, konsultationer och studiebesök.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel arbetsterapeut, kurator, psykologer, sjuksköterska, fysioterapeut, medicinska sekreterare och specialistläkare i psykiatri.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Suzanna Lundblad, enhetschef
Telefon: 031 - 343 63 00
E-post: 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Suzanna Lundblad, enhetschef
Telefon: 
E-post: