Anorexi- och Bulimimottagning för vuxna

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

1/9 t o m 31/5
mån - fre 7:30 - 17:00
1/6 t o m 31/8
mån - fre 7:30 - 13:00

Växeltelefon

Öppettider

mån - fre 8:00 - 16:00

Besöksadress

Tunnlandsgatan 2 A
421 38 Västra Frölunda
Högsbo sjukhus
Hus B4, plan 1

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Anorexi och Bulimi mottagning för vuxna
Box 30110
400 43 Göteborg

Vi vänder oss till dig över 25 år med anorexi eller bulimi och som behöver hjälp hos en specialistmottagning.

Söka vård hos oss

Blankett för egen vårdbegäran

Är du under 25 år hänvisar vi dig till vår mottagning för unga.

Vid ditt besök hos oss

När du kommer till oss gör vi först en utredning. Efter att du fått en diagnos gör vi en behandlingsplan efter dina behov och förutsättningar. Om du behöver får du också genomgå en neuropsykiatrisk- eller personlighetsutredning av en psykolog.

När det gäller individuell behandling erbjuder vi bland annat medicinsk rådgivning och behandling, psykoanalytisk/psykodynamisk terapi och kognitiv psykoterapi och psykiatrisk fysioterapi.

Vi erbjuder också kroppskännedomsträning, bulimigrupp och affektgrupp.

Vid behov erbjuder vi par- och familjesamtal.

Varje år arrangerar vi en anhörig- och patientutbildning. Varje år undervisar vi också om vad som händer i kroppen vid svält och hetsätning och om vad motionen betyder för hälsan.

På vår mottagning finns grupper för dig som varit utsatt för sexuella övergrepp av anhörig. 

På Högsbo har vi både öppenvård, dagsjukvård och heldygnsvård (avdelning 618 anorexi och bulimi)

Vår målsättning är att öka din psykiska och fysiska hälsa genom att normalisera ditt ätande, ge kunskap om sjukdomen och öka ditt självförtroende och din självkänsla. Vi vill också öka din förmåga att ta hand om dig själv och ge dig möjlighet till bättre relationer med andra människor.

Vi är med i RIKSÄT som är ett nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling. Hos oss pågår ständigt interna forskningsprojekt liksom metodutveckling och utvärdering. Vi sprider våra forskningsresultat och behandlingserfarenheter genom nationella och internationella konferenser och tidskrifter. Vi genomför också föreläsningar, konsultationer och studiebesök.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier: kurator, psykologer, sjuksköterska, fysioterapeut, medicinska sekreterare och specialistläkare i psykiatri.

 Synpunkter

Suzanna Lundblad, enhetschef
Telefon: 031 - 343 63 00
E-post: 

 

Suzanna Lundblad

Enhetschef
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-09-10 13:07