Ätstörningsmottagning Högsbo

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 26B
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Plan 1, Högsbo sjukhus

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Ätstörningsmottagning Högsbo
Box 30110
400 43 Göteborg

Vi tar emot dig som 25 år eller äldre och har en ätstörningsproblematik som behöver behandlas på en specialistmottagning.

Söka vård hos oss

Om du vill söka vård hos oss kan du antingen remitteras av läkare på vårdcentral eller annan mottagning. Alternativt kan du skicka en egenremiss, dvs. en egen vårdbegäran. Detta kan du göra genom att fylla i och skicka in blanketten nedan eller via egenremiss i 1177.se

Blankett för egen vårdbegäran

Är du under 25 år hänvisar vi dig till Ätstörningscentrum barn och unga vuxna mottagning - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vid ditt besök hos oss

När din remiss är mottagen kommer du att kallas på en nybesöksutredning, som innefattar en bred anamnestagning, kartläggning av dina ätstörningssymptom och ställningstagande till diagnos. Därefter fattas beslut om huruvida vi inom specialistpsykiatrin kan erbjuda dig lämpliga behandlingsinsatser. Vid erbjuden behandling utformas en individuell vårdplan utifrån dina behov och förutsättningar. 

Behandlingen är individanpassad och baseras på bästa tillgängliga kunskap om ätstörningsvård. Vi strävar efter att erbjuda evidensbaserad ätstörningsbehandling som bäst passar dina symptom och mål. Vi på mottagningen arbetar i ett multiprofessionellt team som inkluderar flera olika yrkeskategorier. Vårt team består av erfarna läkare, sjuksköterskor, kurator, psykologer, fysioterapeut, dietist, rehabkoordinator och medicinsk sekreterare.

På mottagningen erbjuds framför allt individuell behandling som i första hand utgår ifrån ätstörningsfokuserad KBT. Vi erbjuder också gruppbehandling och internetbehandling (iKBT). Därtill kan även närståendesamtal erbjudas.

Inom vårdkedjan kan behandling erbjudas på våra olika vårdnivåer: öppenvård (mottagningen), dagvård och slutenvård (avdelning 618) (länk). Från och med december 2023 ingår avdelning 618 i NHV (Nationell Högspecialiserad Vård), vilket innebär att patienter med svårbehandlad ätstörningsproblematik från hela landet kan tas emot.

Vår målsättning är att öka din förståelse över dina ätstörningssymptom och att du ska få strategier och stöd för att hantera dessa. Detta är grunden till att du ska kunna nå dina uppsatta mål och uppnå ett bättre mående och fungerande i vardagen, samt på sikt kunna bli frisk.

Vi deltar i det nationella kvalitetsregistret RIKSÄT (länk).

Hos oss pågår ett kontinuerligt deltagande i olika forskningsprojekt och utveckling. Vi sprider våra forskningsresultat och behandlingserfarenheter genom nationella och internationella konferenser och tidskrifter. Vi genomför också föreläsningar och konsultationer, samt tar emot studiebesök.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier: kurator, psykologer, sjuksköterska, fysioterapeut, medicinska sekreterare och specialistläkare i psykiatri.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

 

Digitalt vårdmöte

Vår mottagning erbjuder digitala vårdmöten. På det viset kan du träffa din vårdkontakt i ett videomöte – via mobil, surfplatta eller dator.

Ett digitalt vårdmöte bokas av mottagningen, som också skickar en kallelse till dig med länk inför ditt videomöte

Läs mer om digitala vårdmöten

Afson Ganjaei

Vårdenhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 26B
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Plan 1, Högsbo sjukhus

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Ätstörningsmottagning Högsbo
Box 30110
400 43 Göteborg

Vi tar emot dig som 25 år eller äldre och har en ätstörningsproblematik som behöver behandlas på en specialistmottagning.

Söka vård hos oss

Om du vill söka vård hos oss kan du antingen remitteras av läkare på vårdcentral eller annan mottagning. Alternativt kan du skicka en egenremiss, dvs. en egen vårdbegäran. Detta kan du göra genom att fylla i och skicka in blanketten nedan eller via egenremiss i 1177.se

Blankett för egen vårdbegäran

Är du under 25 år hänvisar vi dig till Ätstörningscentrum barn och unga vuxna mottagning - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vid ditt besök hos oss

När din remiss är mottagen kommer du att kallas på en nybesöksutredning, som innefattar en bred anamnestagning, kartläggning av dina ätstörningssymptom och ställningstagande till diagnos. Därefter fattas beslut om huruvida vi inom specialistpsykiatrin kan erbjuda dig lämpliga behandlingsinsatser. Vid erbjuden behandling utformas en individuell vårdplan utifrån dina behov och förutsättningar. 

Behandlingen är individanpassad och baseras på bästa tillgängliga kunskap om ätstörningsvård. Vi strävar efter att erbjuda evidensbaserad ätstörningsbehandling som bäst passar dina symptom och mål. Vi på mottagningen arbetar i ett multiprofessionellt team som inkluderar flera olika yrkeskategorier. Vårt team består av erfarna läkare, sjuksköterskor, kurator, psykologer, fysioterapeut, dietist, rehabkoordinator och medicinsk sekreterare.

På mottagningen erbjuds framför allt individuell behandling som i första hand utgår ifrån ätstörningsfokuserad KBT. Vi erbjuder också gruppbehandling och internetbehandling (iKBT). Därtill kan även närståendesamtal erbjudas.

Inom vårdkedjan kan behandling erbjudas på våra olika vårdnivåer: öppenvård (mottagningen), dagvård och slutenvård (avdelning 618) (länk). Från och med december 2023 ingår avdelning 618 i NHV (Nationell Högspecialiserad Vård), vilket innebär att patienter med svårbehandlad ätstörningsproblematik från hela landet kan tas emot.

Vår målsättning är att öka din förståelse över dina ätstörningssymptom och att du ska få strategier och stöd för att hantera dessa. Detta är grunden till att du ska kunna nå dina uppsatta mål och uppnå ett bättre mående och fungerande i vardagen, samt på sikt kunna bli frisk.

Vi deltar i det nationella kvalitetsregistret RIKSÄT (länk).

Hos oss pågår ett kontinuerligt deltagande i olika forskningsprojekt och utveckling. Vi sprider våra forskningsresultat och behandlingserfarenheter genom nationella och internationella konferenser och tidskrifter. Vi genomför också föreläsningar och konsultationer, samt tar emot studiebesök.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier: kurator, psykologer, sjuksköterska, fysioterapeut, medicinska sekreterare och specialistläkare i psykiatri.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

 

Afson Ganjaei

Vårdenhetschef

Digitalt vårdmöte

Vår mottagning erbjuder digitala vårdmöten. På det viset kan du träffa din vårdkontakt i ett videomöte – via mobil, surfplatta eller dator.

Ett digitalt vårdmöte bokas av mottagningen, som också skickar en kallelse till dig med länk inför ditt videomöte

Läs mer om digitala vårdmöten

Chatta med Liv