Avdelning 618 anorexi och bulimi

Högsbo sjukhus

Kontaktuppgifter

Tunnlandsgatan 2 A

Hus B4, plan 2

Högsbo sjukhus.

421 38 Västra Frölunda

Avdelning 618 är en ny specialiserad vårdavdelning för patienter som fyllt 18 år och har anorexia nervosa och bulimia nervosa.

Din vistelse hos oss

-

Vi som arbetar här

På vårdavdelningen arbetar specialistläkare, sjuksköterskor, mentalskötare, sjukgymnast,
och psykolog. Vid behov finns tillgång till dietist. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Suzanna Lundblad, enhetschef
Telefon:
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Suzanna Lundblad, enhetschef
Telefon:
E-post: E-postadress