Avdelning 618 anorexi och bulimi

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 26B
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Plan 2, Högsbo sjukhus.

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Avd 618 anorexi och bulimi
Box 30110
400 43 Göteborg

Avdelning 618 är en ny specialiserad vårdavdelning för patienter som fyllt 18 år och har anorexia nervosa och bulimia nervosa.

På Högsbo har vi både öppenvård, dagsjukvård och heldygnsvård för patienter med anorexia och bulimi.

Avdelning 618 är en specialiserad vårdavdelning med 8 sängplatser för patienter som fyllt 18 år och har anorexia nervosa och bulimia nervosa.

Vi har en professionell personalgrupp som jobbar med att öka din psykiska och fysiska hälsa genom att normalisera ditt ätande, ge kunskap om sjukdomen och öka ditt självförtroende och din självkänsla. Vi vill också öka din förmåga att ta hand om dig själv och ge dig möjlighet till bättre relationer med andra människor. Vi erbjuder gruppbehandlingar men också enskilda samtal.

På vårdavdelningen arbetar specialistläkare, sjuksköterskor, mentalskötare, sjukgymnast, och psykolog. Vid behov finns tillgång till dietist

Vi är med i RIKSÄT som är ett nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling. Hos oss pågår ständigt interna forskningsprojekt liksom metodutveckling och utvärdering. Vi sprider våra forskningsresultat och behandlingserfarenheter genom nationella och internationella konferenser och tidskrifter. Vi genomför också föreläsningar, konsultationer och studiebesök.

Vi som arbetar här

På vårdavdelningen arbetar specialistläkare, sjuksköterskor, mentalskötare, sjukgymnast,
och psykolog. Vid behov finns tillgång till dietist. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

 

Afson Ganjaei

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 64 43

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 26B
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Plan 2, Högsbo sjukhus.

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Avd 618 anorexi och bulimi
Box 30110
400 43 Göteborg

Avdelning 618 är en ny specialiserad vårdavdelning för patienter som fyllt 18 år och har anorexia nervosa och bulimia nervosa.

På Högsbo har vi både öppenvård, dagsjukvård och heldygnsvård för patienter med anorexia och bulimi.

Avdelning 618 är en specialiserad vårdavdelning med 8 sängplatser för patienter som fyllt 18 år och har anorexia nervosa och bulimia nervosa.

Vi har en professionell personalgrupp som jobbar med att öka din psykiska och fysiska hälsa genom att normalisera ditt ätande, ge kunskap om sjukdomen och öka ditt självförtroende och din självkänsla. Vi vill också öka din förmåga att ta hand om dig själv och ge dig möjlighet till bättre relationer med andra människor. Vi erbjuder gruppbehandlingar men också enskilda samtal.

På vårdavdelningen arbetar specialistläkare, sjuksköterskor, mentalskötare, sjukgymnast, och psykolog. Vid behov finns tillgång till dietist

Vi är med i RIKSÄT som är ett nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling. Hos oss pågår ständigt interna forskningsprojekt liksom metodutveckling och utvärdering. Vi sprider våra forskningsresultat och behandlingserfarenheter genom nationella och internationella konferenser och tidskrifter. Vi genomför också föreläsningar, konsultationer och studiebesök.

Vi som arbetar här

På vårdavdelningen arbetar specialistläkare, sjuksköterskor, mentalskötare, sjukgymnast,
och psykolog. Vid behov finns tillgång till dietist. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

 

Afson Ganjaei

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 64 43