Avdelning 82

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt
BESÖKSTIDER
mån - sön 12:00 - 16:00
mån - sön 17:00 - 19:30

Blå stråket 15

plan 2

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Sahlgrenskas sjukhusområde. Följ anvisningar till Blå Stråket 15.

Är en psykiatrisk vårdavdelning som tar emot dig med depression, ångest, personlighetsstörning och neuropsykiatriskt tillstånd.

Din vistelse hos oss

Du kommer till oss via  Psykiatriska akutmottagning Östra sjukhuset, psykiatrisk konsultation på somatisk vårdavdelning eller med remiss i samband med besök i vår specialistöppenvård. 

När du kommer till oss får du en kontaktperson ur vår personal som tar emot och visar dig runt på avdelningen. Du får även information om våra avdelningsregler.

Här kan du få mer information:

Välkommen till avdelning 82

Här kan du få mer information:

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg - brukar- och anhörigorganisationer

Riksförbundet Attention - intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som skötare, sjuksköterska, kurator och läkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Jill Bjurgren, vårdenhetschef
Telefon: 031-342 10 82
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Jill Bjurgren, vårdenhetschef
Telefon: 031-342 10 82
E-post: E-postadress

Stergios Iatrou, vårdenhetsöverläkare
Telefon: 031 - 342 10 00 
E-post: E-postadress