Avdelning 86

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt
BESÖKSTIDER
mån - sön 12:00 - 16:00
mån - sön 17:00 - 19:30

Blå Stråket 17b, bv

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Är en psykiatrisk vårdavdelning som tar emot dig med depression, ångest, personlighetsstörning och neuropsykiatriskt tillstånd.

Din vistelse hos oss

Du kommer till oss via  Psykiatriska akutmottagning Östra sjukhuset, psykiatrisk konsultation på somatisk vårdavdelning eller med remiss i samband med besök i vår specialistöppenvård. 

När du kommer till oss får du en kontaktperson ur vår personal som tar emot och visar dig runt på avdelningen. Du får även information om våra avdelningsregler.

Här kan du läsa mer inför din vistelse hos oss:

Välkommen till avdelning 86

Här kan du få mer information:

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg - brukar- och anhörigorganisationer

Riksförbundet Attention - intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som skötare, sjuksköterska, kurator och läkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Karin Olander Carlson, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 10 86
E-post: 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Karin Olander Carlson, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 10 86
E-post: 

Dimitra Falari, medicinskt ansvarig
Telefon: 031 - 342 10 00 
E-post: