Psykiatrisk mottagning för döva och hörselskadade

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt

Stora Nygatan 17½

411 08 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Närmaste hållplatser: Drottningtorget eller Kungsportsplatsen

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi vänder oss till dig över 18 år som är döv och/eller gravt hörselskadad med psykisk ohälsa. Vi tar också emot dig som vuxit upp med döva och gravt hörselskadade föräldrar där det finns ett behov av mottagningens specialistkunskaper i behandling av psykisk hälsa. Vi behandlar exempelvis depression, ångestsjukdom, personlighetsstörning och neuropsykiatriskt tillstånd.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Har du akuta problem vänder du dig till Psykiatrisk akutmottagning på Östra sjukhuset.

Vid ditt besök hos oss

Vi har lång erfarenhet av psykiatrisk vård och behandling av patienter med dövhet. Det innebär att vi har kännedom om de speciella livsvillkor och svårigheter dövhet som innebär. All behandling utgår från dina speciella villkor och förutsättningar.

All utredning och behandling på vår mottagning sker på teckenspråk och vid behov används teckentolk. Vi erbjuder behandling utifrån olika teorigrunder som exempelvis kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk psykoterapi, interpersonell psykoterapi (IPT) och behandling med läkemedel.

Vi erbjuder indivuduell behandling men även i grupp och tillsammans med närstående. 

Vi har olika externa kontakter och samarbetspartners som exempelvis Dövteamet, Teckenspråksforum, Iris Hadar, Tolkcentralendövkonsulenter på Arbetsförmedlingen och teckenspråkig hemtjänst.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i kassan.
  • Betalning sker vid ankomst. Vi accepterar kontant- och kortbetalning eller betalning mot faktura.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel kurator, psykiatrisjuksköterska, arbetsterapeut, psykolog, medicinsk sekreterare och specialistläkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Peter Sand, enhetschef
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Peter Sand, enhetschef
E-post: E-postadress

Madeleine Zöller, medicinskt ansvarig