Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksrestriktioner på hela sjukhuset samt vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Psykiatrisk mottagning för döva och hörselskadade

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

OBS endast SMS
måndag - fredag
8:00 - 16:00

Växeltelefon

Öppettider

måndag - fredag
8:00 - 11:45
måndag - fredag
12:45 - 16:00

Besöksadress

Stora Nygatan 17
411 08 Göteborg

Vi vänder oss till dig över 18 år som är döv och/eller gravt hörselskadad med psykisk ohälsa. Vi tar också emot dig som vuxit upp med döva och gravt hörselskadade föräldrar där det finns ett behov av mottagningens specialistkunskaper i behandling av psykisk hälsa. Vi behandlar exempelvis depression, ångestsjukdom, personlighetsstörning och neuropsykiatriskt tillstånd.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Har du akuta problem vänder du dig till Psykiatrisk akutmottagning på Östra sjukhuset.

Vill du komma i kontakt med mottagningen, skicka ett SMS till 073- 625 45 96.

Du har också möjlighet att söka till mottagningen med en så kallad egenremiss (se blankett) som du själv fyller i och skickar till

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Psykiatrisk mottagning för döva och hörselskadade

413 45 Göteborg

Vid ditt besök hos oss

Vi har lång erfarenhet av psykiatrisk vård och behandling av patienter med dövhet. Det innebär att vi har kännedom om de speciella livsvillkor och svårigheter dövhet som innebär. All behandling utgår från dina speciella villkor och förutsättningar.

All utredning och behandling på vår mottagning sker på teckenspråk och vid behov används teckentolk. Vi erbjuder behandling utifrån olika teorigrunder som exempelvis kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk psykoterapi, interpersonell psykoterapi (IPT) och behandling med läkemedel.

Vi erbjuder indivuduell behandling men även i grupp och tillsammans med närstående. 

Vi har olika externa kontakter och samarbetspartners som exempelvis DövteametTeckenspråksforumIris HadarTolkcentralendövkonsulenter på Arbetsförmedlingen och teckenspråkig hemtjänst.

Checklista inför ditt besök

  • Ta med fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i kassan.
  • Betalning sker vid ankomst. Vi accepterar kontant- och kortbetalning eller betalning mot faktura.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel kurator, psykiatrisjuksköterska, arbetsterapeut, psykolog, medicinsk sekreterare och specialistläkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar har vi ibland läkare och sjuksköterskor från andra mottagningar och avdelningar. 
Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Sofia Vassbotn Klasson, Tf enhetschef
E-post: sofia.v.klasson@vgregion.se

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

 

Ansvariga för mottagningen

Sofia Vassbotn Klasson, Tf enhetschef
E-post: sofia.v.klasson@vgregion.se

Sektionschef Kerstin Johansson, medicinskt ansvarig


Senast uppdaterad: 2021-04-16 11:35