Psykosvård Nordost

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
1/9 t o m 31/5 mån - fre 07:30 - 17:00
1/6 t o m 31/8 mån - fre 07:30 - 13:00

Byfogdegatan 3

415 05 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

1) Spårvagnar till Gamlestadstorget. Gå över Gamlestadsvägen till Byfogdegatan 3, ca 600m. 2) Alternativt buss 59, hållplats Byfogdegatan. 3) Avgiftsbelagda P- platser finns bakom fastigheten. Reseplaneraren kan ge besked om senaste uppdatering i buss/spårvagnstrafiken.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi i öppenvården har som uppdrag att ge dig över 18 år vård och stöd vid psykossjukdom.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

För att ge dig som patient rätt behandling behöver vi först få veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller någon annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Om du har behov av akut vård och redan har kontakt med en mottagning rekommenderar vi att du omedelbart tar kontakt med din mottagning om det är dagtid. Andra tider vänder du dig till psykiatrisk akutmottagning på Östra sjukhuset.

Om du kan vänta, är det säkrast är att boka tid i förväg på din öppenvårdsmottagning. Du bokar en tid genom att kontakta din case manager. Om du inte får tag på din case manager, kan du ringa 031 – 343 63 00. 

Vid ditt besök hos oss

Vi behandlar dig enligt metoden Integrerad Psykiatri. Den har ett helhetsperspektiv på dig och din sjukdom. Du kommer att få en case manager (vård- och stödsamordnare) som ansvarar för att alla runt dig i vården och omsorgen arbetar åt samma håll. Vi anser en persons närstående oftast är ett viktigt stöd när livet är besvärligt eller när man har en sjukdom. Vi vill därför gärna bjuda in dina närstående till våra möten. Hur och när det ska göras kan du diskutera med din case manager. Läs gärna mer om Integrerad Psykiatri i högerkolumnen.

Om du behöver hjälp med inneliggande vård, får du stöd och hjälp från avdelning 242 på Mölndals sjukhus.

 

Checklista inför ditt besök:

  • Berätta att du är här i receptionen.
  • Ha med dig ett foto-ID och ditt eventuella högkostnadsskydd.
  • Berätta i förväg om du behöver tolk.
  • Du kan betala med kort, kontant eller mot faktura.
  • Dina närstående får självklart delta under besöket

Checklista inför ditt besök:

  • Anmäl ditt besök i receptionen.
  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Kontakta oss innan vistelsen om du behöver tolk.
  • Betalning sker vid ankomst, vi accepterar kontant- och kortbetalning eller betalning mot faktura.
  • Närstående är välkomna att delta under besöket

Vi som arbetar här

Vi arbetar i team. Alla här förstår ditt behov av trygghet och självbestämmande. Vi som hjälper och stödjer dig är läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer, socionomer och fysioterapeuter, arbetsterapeuter och vårdadministratörer.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset utbildar dem som ska hjälpa patienter i framtiden. Vi kan därför fråga om en student får delta ibland. Du har rätt at

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Lena Sjölander, kontaktperson för synpunkter
Telefon: 031 - 343 23 01
E-post: E-postadress 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Arthur Dörr, enhetschef
Telefon: 031 - 343 9560
E-post: E-postadress