Psykosvård Nordost

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

1/9 t o m 31/5
mån - fre 7:30 - 17:00
1/6 t o m 31/8
mån - fre 7:30 - 13:00

Växeltelefon

Öppettider

Kontaktpunkt vardagar
mån - fre 7:30 - 13:00
Vardagar. Tors fr 10.45
mån - fre 8:45 - 16:00

Besöksadress

Byfogdegatan 3
415 05 Göteborg

Vägbeskrivning

1) Spårvagnar till Gamlestadstorget. Gå över Gamlestadsvägen till Byfogdegatan 3, ca 600m. 2) Alternativt buss 59, hållplats Byfogdegatan. 3) Avgiftsbelagda P- platser finns bakom fastigheten. Reseplaneraren kan ge besked om senaste uppdatering i buss/spårvagnstrafiken.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Psykosvård Nordost
413 45 Göteborg

Vi i öppenvården har som uppdrag att ge dig över 18 år vård och stöd vid psykossjukdom.

Vi behandlar dig enligt metoden Resursgrupps-ACT. Den har ett helhetsperspektiv på dig och din sjukdom. Du kommer att få en case manager (vård- och stödsamordnare) som ansvarar för att alla runt dig i vården och omsorgen arbetar åt samma håll. Vi anser en persons närstående oftast är ett viktigt stöd när livet är besvärligt eller när man har en sjukdom. Vi vill därför gärna bjuda in dina närstående till våra möten. Hur och när det ska göras kan du diskutera med din case manager. Läs gärna mer om Resursgrupps-ACT.  

Om du behöver hjälp med inneliggande vård, får du stöd och hjälp från avdelning 242 på Mölndals sjukhus.

Söka vård hos oss

För att ge dig som patient rätt behandling behöver vi först få veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller någon annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Om du har behov av akut vård och redan har kontakt med en mottagning rekommenderar vi att du omedelbart tar kontakt med din mottagning om det är dagtid. Andra tider vänder du dig till psykiatrisk akutmottagning på Östra sjukhuset.

Om du kan vänta, är det säkrast är att boka tid i förväg på din öppenvårdsmottagning. Du bokar en tid genom att kontakta din case manager. Om du inte får tag på din case manager, kan du ringa 031 – 343 63 00. 

Checklista inför ditt besök

  • Berätta att du är här i receptionen.
  • Ha med dig ett foto-ID och ditt eventuella högkostnadsskydd.
  • Berätta i förväg om du behöver tolk.
  • Du kan betala med kort, kontant eller mot faktura.
  • Dina närstående får självklart delta under besöket

Vi som arbetar här

Vi arbetar i team. Alla här förstår ditt behov av trygghet och självbestämmande. Vi som hjälper och stödjer dig är läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer, socionomer och fysioterapeuter, arbetsterapeuter och vårdadministratörer.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset utbildar dem som ska hjälpa patienter i framtiden. Vi kan därför fråga om en student får delta ibland. Du har rätt at

 

Lena Sjölander, kontaktperson för synpunkter Telefon: 031 - 343 23 01 E-post: lena.sjolander@vgregion.se 

 

Arthur Dörr

Enhetschef

Senast uppdaterad: 2018-05-30 11:54