Resursenheten AIR

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
1/9 t o m 31/5 mån - fre 07:30 - 17:00
1/6 t o m 31/8 mån - fre 07:30 - 13:00

Första Långgatan 16

Plan 6

413 28 Göteborg

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

AIR står för arbetsinriktad rehabilitering och är en enhet som tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi vänder oss till dig med psykisk funktionsnedsättning som önskar komma ut i arbetslivet. Har du en etablerad kontakt med Psykiatri Psykos är du välkommen till oss.

Söka vård hos oss

Vårt arbete utgår från den evidensbaserade modellen IPS (Individual Placement and Support) som rekommenderas av Socialstyrelsen. Målet är att hitta och behålla ett arbete på öppna arbetsmarknaden som matchar dina erfarenheter och styrkor. Vägen dit går ofta via praktik som ger nya erfarenheter, kontakter och referenser. För att maximera möjligheterna att nå målet är vårt stöd inte tidsbegränsat och anpassas efter dina behov och önskemål. 

Vid ditt besök hos oss

När du kommer till AIR gör du tillsammans med din arbetsspecialist en arbetsinriktad kartläggning. Stort fokus läggs på dina erfarenheter, intressen och resurser. Dina mål formuleras därefter i en individuell arbetsplan som ligger till grund för det fortsatta arbetet. 

Checklista inför ditt besök:

  • Berätta att du är här i receptionen.
  • Ha med dig ett foto-ID och ditt eventuella högkostnadsskydd.
  • Berätta i förväg om du behöver tolk.
  • Du kan betala med kort, kontant eller mot faktura.
  • Dina närstående får självklart delta under besöket

Har du frågor som rör oss är du välkommen att kontkakta:
Birgitta Magnusson, enhetschef 
Telefon: 0706 – 09 93 75
E-post: E-postadress

Vi som arbetar här

Vi arbetar i team. Alla här förstår ditt behov av trygghet och självbestämmande. Vi som hjälper och stödjer dig är psykologer, socionomer och arbetsterapeuter.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset utbildar dem som ska hjälpa patienter i framtiden. Vi kan därför fråga om en student får delta ibland. Du har rätt att säga nej. Alla vi som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Lena Sjölander, kontakperson för synpunkter
Telefon: 031 - 343 23 01
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Birgitta Magnusson, enhetschef
Telefon– 0706 – 09 93 75
E-post: E-postadress