Rättspsykiatrisk utredningsenhet 4

Rågården

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt

Rågårdsvägen 5

424 57 Gunnilse

VÄGBESKRIVNING

Blå express mot Gråbo/Stenared. Hållplats Rågården.

Vi tar emot dig som har en psykisk sjukdom och är dömd till att överlämnas till rättspsykiatrisk vård.

Din vistelse hos oss

Vi har 12 vårdplatser och har Göteborg med kranskommuner som upptagningsområde. Huvudinriktningen är psykiatrisk vård för dig som:

  • ska genomgå en utredning inför vård på rehabiliteringsenhet
  • åter ska vårdas i sluten vård

På enheten har du en kontaktperson och en sjuksköterska som du i första hand vänder dig till med frågor och funderingar. Mer information om enheten, besökstider mm får du när du kommer till enheten.

Vi som arbetar här

På vår enhet finns olika yrkeskategorier som till exempel skötare, behandlingsassistent, kurator, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast, hälso- och aktivitetspedagog, socialpsykiatrivårdare, sjuksköterska och läkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Karolin Gleby, tf vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 79 42
E-post: E-postadress