Kuratorer

Mölndals sjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:00 - 16:30
mån - fre 08:00 - 16:45

Göteborgsvägen 31

Kuratorsenheten

Mölndals sjukhus

431 30 Mölndal

VÄGBESKRIVNING

Till hållplats Mölndals sjukhus går följande kollektivtrafik: Spårvagn 2 Spårvagn 4 Buss 761 8 ronden 9 ronden 10 ronden Med bil från korsvägen: Första avfarten till Örgrytevägen, följ skylt mot Malmö, sväng höger via påfart till Kungsbackaleden, följ skylt Mölndal Ö, kör av höger via avfart 68 Lackarebäcksmotet, ta första avfarten i rondellen till Ågatan, kör vidare på Bifrostgatan, ta tredje avfarten i rondellen till Göteborgsvägen, stanna vid Mölndals sjukhus Följ skyltar inom sjukhusområdet

Vi vänder oss till dig som patient och dig som närstående som behöver samtalsstöd i samband med vård inom geriatrik, medicin och ortopedi på Mölndals sjukhus och Sahlgrenska sjukhuset. 

Söka vård hos oss

Du kommer i kontakt med oss via personal på den avdelning eller mottagning där du vårdas. Du kan också kontakta oss direkt per telefon. 

Vid ditt besök hos oss

Vi erbjuder samtalsstöd och information om sociala och juridiska frågor i samband med sjukdom. Vi erbjuder också stöd i akuta situationer, vid kronisk sjukdom och vård i livets slut.

Vårt mål är att skapa bättre förutsättningar för dig att hantera en förändrad livssituation som kommer efter sjukdom eller skada. Om du har ett behov kan vi också förmedla kontakter till andra myndigheter.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort. 
  • Anmäl dig i kassan.
  • Samtal hos kurator är kostnadsfritt för inneliggande patienter och närstående. 
  • För dig som patient i öppen vård är kostanden 100 kronor om inget annat anges. 

Vi som arbetar här

Vi är socionomer med magisterexamen eller andra påbyggnadsutbildningar i psykosocialt arbete som exempelvis grundläggande psykoterapiutbildning, krisbearbetning, kognitivt förhållningssätt, sexologi och handledning.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Annika Blank , sekreterare Telefon: 031 - 343 05 25 E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Margareta Lindström, enhetschef
Telefon: 031 - 343 10 81
E-post: