Mobilt team geriatrik Mölndal

Kontaktuppgifter är ej tillgängliga

Ett mobilt team med möjlighet att besöka och följa upp patienter i hemmet. Patienterna som kan bli aktuella för teamet är, över 65 år och skrivna i stadsdelen Majorna/Linné. Teamet kommer att fokusera på att ta emot patienter från 3 olika grupper: 1. Patienter som vårdats inneliggande på Geriatriken, Mölndals sjukhus 2. Mångbesökare från akuten 3. Patienter kan komma via närvårdsläkaren i Majorna-Linné

Vi som arbetar här

En läkare och två sjuksköterskor ingår i det mobila teamet.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Annika Blank , sekreterare Telefon: 031 - 343 05 25 E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården