Mobilt team geriatrik Mölndal

Kontaktuppgifter

Göteborgsvägen 31

Mölndals sjukhus

431 30 Mölndal

VÄGBESKRIVNING

Mölndals sjukhus. Till hållplats Mölndals sjukhus går följande kollektivtrafik: Spårvagn 2, Spårvagn 4, Buss 761. 5 ronden, 8 ronden, 9 ronden, 10 ronden. Ingång via huvudentrén, följ sedan skyltar eller fråga i informationen. Med bil: Välj avfart 68 Lackarebäcksmotet från E20/E6. Följ skyltning med rött kors för sjukhus.

Teamet utgår från Mölndals sjukhus och bemannas av en läkare och två sjuksköterskor som besöker och följer upp vårdtagarna i deras hem. Där kan de i princip ge den vård som krävs, samt bedöma hur patienterna klarar sig i sin egen miljö. Vården för äldre blir tryggare och säkrare och förhoppningen är att det mobila teamet ska överbrygga luckan som kan uppstå i vårdkedjan.

Söka vård hos oss

Patienterna som kan bli aktuella för teamet är över 65 år. Teamet fokuserar på att ta emot patienter från tre olika grupper:

  1. Patienter som vårdats inneliggande på Mölndals sjukhus
  2. Mångbesökare från akuten
  3. Patienter kan komma via närsjukvårdsläkaren 

Vi som arbetar här

En läkare och två sjuksköterskor ingår i det mobila teamet.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Annika Blank , sekreterare Telefon: 031 - 343 05 25 E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården