AK-mottagning

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - fredag 8:00 - 10:00

Växeltelefon

Öppettider

måndag - fredag 8:00 - 15:00

Besökstider

måndag - fredag 7:30 - 16:00

Besöksadress

Göteborgsvägen 31
431 30 Mölndal
Mölndals sjukhus

Vägbeskrivning

Till station Mölndals sjukhus går: Spårvagn 2 Spårvagn 4 Buss 761

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Område 3, Verksamhetsområde Medicin
431 80 Mölndal

Kontakta oss

Du kan kontakta oss per telefon eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster, där du kan av- omboka tid, eller utföra andra ärenden. Teamet tillhör Medicinmottagning Mölndal.

Vi vänder oss till dig som behandlas med antikoagulations/blodförtunnande läkemedel som kräver särskild individuell dosering, såsom Warfarin/Waran, Marcumar eller Sintrom.  Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vi tre AK-mottagningar. Sahlgrenska, Mölndal och Östra sjukhuset. För att underlätta provtagningshanteringen har mottagningarna olika upptagningsområden beroende på var du är bosatt. Mölndal har bland annat upptagningsområde: Mölndal, Härryda, Partille, Hönö och Öckerö kommun.

Söka vård hos oss

För att vi ska kunna vara doseringsansvariga för din Waranbehandling behöver vi få in uppgifter/remiss från din ansvariga läkare.

Om du är nyinflyttad i regionen och redan har en etablerad Waranbehandling hör av dig så vi kan flytta över dina uppgifter från din tidigare mottagning.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss per telefon eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster, där du kan av- omboka tid, eller utföra andra ärenden. Mottagningen tillhör Medicinmottagning Mölndal.

För av- och ombokning kan du ringa och tala in ett meddelande på vår röstbrevlåda.

Telefon: 031 - 343 17 60, måndag till fredag kl. 08:00 - 10:00

Vid ditt besök hos oss

Lokala rutiner AK-mottagningen, Mölndal

Nedan följer en information om vad som är viktigt att tänka på när du står under Waranbehandling. Utförlig information gällande läkemedlet finns att läsa vidare i broschyren "Till dig som behandlas med Waran".

Vad är ett PK/INR-brev?

PK-brevet är din remiss för provtagning samt meddelar dig aktuell dosering för din Waranordination. Klipp av nedersta delen av PK-brevet och lämna till lab, behåll alltid den övre delen för att ha tillgång till dina uppgifter och ordinationer. På provtagningstalongen kan du lämna meddelande till AK-mottagningen samt meddela ev. blödningar , medicinförändringar och planerade operationer/ingrepp.

Efter varje provtagning kommer du få ett nytt PK-brev hemskickat. Om du inte fått ett nytt brev inom 3-4 dagar efter att du lämnat prov bör du höra av dig till AK-mottagningen och efterfråga brevet. Det är alltid det senaste brevet som gäller som ordination.

När du fått det nya brevet Observera:

  • Aktuellt PK-värde
  • Om det skett några förändringar i veckodosen
  • Eventuell tillfällig dosjustering, som endast görs den dag du får brevet. Det står då ett tillfälligt meddelande.

Kräver det aktuella PK-värdet en akut dosjustering, försöker vi komma i kontakt med dig per telefon vardagar kl 08:00- 16:00.

Receptförnyelse

Behöver du recept på Waran ska du kontakta din behandlingsansvariga enhet, som står angivet på PK-brevet.

Var kan jag lämna mitt prov?

Provtagning på Mölndals sjukhus sker mellan kl 07:30-15:30. Anmälan sker via kassan på Medicinmottagningen. Ingång J. Saknar du dosering för den dag du lämnar provet eller om ett akut prov ordinerats, måste provet lämnas på Mölndals lab. innan kl 10:00 för att vi skall kunna ta del av svaret samma dag. Undvik provtagning på torsdagar och fredagar samt dag före helgdag om vi inte ordinerat detta. Provtagning på fredagar tas alltid på Mölndals lab. före kl 10:00, annars handläggs inte provet förrän nästkommande vardag.

Provtagning på Vårdcentral eller av Hemsjukvården sker enligt deras tider. Undvik även där provtagning torsdag, fredag samt dag före helgdag.

När behövs extra blodprovskontroll?

PK-värdet kan påverkas av en rad olika faktorer; såsom ex. interaktion med andra läkemedel, kostförändringar och förändringar i ditt hälsotillstånd, vilket kan medföra att tätare provtagning kan bli nödvändig.

Regel; Ta alltid nytt prov efter en vecka om du:

  • börjar eller slutar med ett läkemedel, naturläkemedel, eller kosttillskott. Vid medicinförändringar skall du meddela detta med datum för in- utsättning på provtagningstalongen.
  • gör större förändringar i din kost- och motionsvanor
  • blir sjuk- exempelvis infektioner, kräkningar, diarré och feber kan påverka PK-värdet som snabbt riskerar att bli för höga

Hur gör jag om:

  • jag behöver göra uppehåll med Waran på grund av en operation eller undersökning? Meddela oss så snart du fått en kallelse till operation eller undersökning. Vi behöver då veta vad som ska göras, när och vilket PK-värde som önskas för att man ska kunna utföra ingreppet. Önskat PK-värde måste du själv ta reda på av den som ska utföra ingreppet. Först därefter kan vi hjälpa till med ev. dosjustering. Tag alltid nytt PK-prov en vecka före ingreppet för att hinna med planering och ev. justering av Warandosering.
  • jag skall resa bort mer än en vecka? Meddela oss så vi kan ta hänsyn till det vid provtagning i möjligaste mån. Vid resa ta alltid med dig PK-brevet både i och utanför Sverige. Om du önskar kan du också få med dig ett "utlandsbrev" vid utlandsvistelse, där det då står varför du behandlas med Waran. Det är inget krav men kan ev. underlätta om du behöver ta ett prov utomlands. Om du är bortrest när PK-brevet förväntas komma måste du själv ringa till oss och efterhöra ev. dosändring, alternativt be någon anhörig kontrollera posten.
  • jag blir inneliggande på sjukhus?  Avdelningen tar över provtagning och dosering under vårdtiden. Vid hemgång meddelas AK-mottagningen av avdelningen så att att du kan få med dig ett nytt PK-brev innan du går hem.

 

 

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är legitimerade sjuksköterskor med delegation att dosera Waran. I teamet ingår en ansvarig AK-läkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, såväl personal som studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

 

Ann Strand

Vårdenhetschef
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-12-06 12:45