Avdelning 238 Kardiologi

Mölndals sjukhus

Kontaktuppgifter

Göteborgsvägen 31

Hus T, Plan 8

Mölndals sjukhus

431 30 Mölndal

VÄGBESKRIVNING

Till station Mölndals sjukhus går: Spårvagn 2 Spårvagn 4 Buss 761

Vi tar emot dig med akut hjärtinfarkt, kärlkramp, akut hjärtsvikt och olika former av rytmrubbningar. De svårast sjuka patienterna vårdas på hjärtintensiven (HIA). När tillståndet stabiliserats flyttas de ut till kardiologisk vårdplats. På IMA-intermediärvådsavdelningen vårdar vi dig som har sviktande vitalparametrar som kräver ett utökat övervakningsbehov. 

Din vistelse hos oss

Som patient kommer du oftast direkt från akutmottagningen, men det förekommer också att patienter läggs in via hjärtmottagningen eller från andra vårdavdelningar på sjukhuset. 

Många av våra patienter telemetriövervakas, hjärtverksamheten EKG-övervakas kontinuerligt via elektroder som fästs på kroppen. För att övervakningen ska fungera måste telemetriövervakade patienter befinna sig fysiskt på avdelningen.

Vi samarbetar med Hjärtmottagningen och Fysioterapin som efter utskrivning kan erbjuda insatser för att påverka patientens riskfaktorer. Avdelningen samarbetar också med vår forskningsenhet och vi deltar i olika forskningsprojekt.

Checklista inför din vistelse:

  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Ta gärna med dig personliga toalettartiklar.
  • Vid varje sängplats finns en garderob som går att låsa. 
  • Av hänsyn till medpatienter ombeds närstående att begränsa antalet besökande till två-tre personer åt gången.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och hjärtrehabiliteringssjuksköterska.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Susanna Latham, klagomålshanterare
Telefon: 031 - 343 07 50
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Christina Molin, vårdenhetschef
Telefon: 0700-20 61 80
E-post: E-postadress

Thomas Winsnes, vårdenhetschef
Telefon: 0700-20 79 22
E-post: E-postadress