Avdelning 239

Mölndals sjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt
BESÖKSTIDER
mån - sön 13:00 - 19:00

Göteborgsvägen 31

Hus T, plan 8

Mölndals sjukhus

431 30 Möndal

VÄGBESKRIVNING

Till station Mölndals sjukhus går: Spårvagn 2 Spårvagn 4 Buss 761

Vi tar emot dig som insjuknat i stroke eller TIA (transitorisk ischemisk attack). Vi sköter din utredning och rehabilitering under de första veckorna. Vi tar också emot dig som behöver vård inom inriktningen intern medicin, exempelvis KOL eller infektioner av olika slag. 

Din vistelse hos oss

När du skrivs in på avdelningen har vi ett ankomstsamtal där du får informera om ditt hälsotillstånd, aktuell medicinlista, specialkost med mera. Vid din utskrivning har vi ett liknande utskrivningssamtal med din läkare. Där går får du möjlighet att ställa frågor och få information om uppföljande vård och medicinering.  

Checklista inför din vistelse:

  • Ta med en aktuell medicinlista, toalettartiklar, lämpliga skor samt kläder och pengar som du behöver när du ska åka hem.
  • Vi har ingen möjlighet att ansvara för värdesaker på avdelningen.
  • Ta gärna med mobiltelefon och laddare. Det finns också möjlighet att hyra en telefon på avdelningen

För dig som närstående och besökare:

  • På grund av allergier och infektionskänsliga patienter ber vi besökare att undvika parfym och blommor med stark doft.
  • Vi tar emot dina patientförfrågningar under alla våra öppettider, men det kan vara svårt att nå oss lunchtid mellan 12 och 13.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, neuropsykolog och dietist. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Susanna Latham, klagomålshanterare
Telefon: 031 - 343 07 50
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Anna Öwrin, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 03 24
E-post: E-postadress

Carolina Sixt, medicinskt ansvarig
Telefon: 031 - 343 08 10
E-post: 
E-postadress

Eva-Britt Giebner, sektionsledare
Telefon: 031 - 343 02 17 
E-post: 

Therese Sjöberg, sektionsledare
Telefon: 031 - 343 08 62
E-post: 

Anna Öwrin, sektionsledare
Telefon: 031 - 343 03 24
E-post: 
E-postadress