Diabetesteam

Mölndals sjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:00 - 11:00
BESÖKSTIDER
mån - fre 07:30 - 16:00

Göteborgsvägen 31

Mölndals sjukhus

431 30 Mölndal

VÄGBESKRIVNING

Till station Mölndals sjukhus går: Spårvagn 2 Spårvagn 4 Buss 761

Vi vänder oss till dig över 18 år med diabetes. Vi möter främst patienter med diabetes typ 1 men också patienter med en komplicerad diabetes typ 2. I våra möten med patienterna diskuterar vi bl.a. egenvård, livsstil, insulin- och tablettbehandling samt olika hjälpmedel.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss per telefon eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Där kan du t.ex. avboka tid, begära intyg, recept och hjälpmedelsförnyelse etc. Efter att du loggat in på sidan;

  • Välj Mottagningar
  • Hitta lägg till- sök på Medicin mottagning Mölndal
  • Välj tjänst
  • Välj vårdgivare- under ange
  • Vårdgivarens namn, försök specificera teamet
  • Skicka

Vid ditt besök hos oss

Anmäl ditt besök i receptionen. Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort. Betalning sker vid ankomst, vi ser gärna att du betalar med kort eller mot faktura.

Ta med dig din blodsockermätare.

Vi erbjuder genomgång av fysiskt status, laboratoriestatus, aktuell diabetesbehandling, fotstatus, kostrådgivning, samtalsstöd och råd om fysisk träning.

Vid ditt besök hos oss får du en individuell anpassad behandling utifrån dina behov. För att kunna möta dina behov arbetar vi i team där läkare, diabetessjuksköterska, dietist, fotterpeut, sjukgymnast och kurator ingår.

Fotterapeuten har som uppgift att medicinskt behandla patienter med diabetesrelaterade komplikationer såsom sår och annan allvarlig fotkomplikation.

Din insulinbehandling anpassas individuellt och kan ges med insulinpenna eller insulinpump. Det finns flera olika blodsockermätare som väljs utifrån dina behov. För förnyelse och förskrivning av de olika hjälpmedlen kontakta oss. Produkterna beställs via Skövde Depån.

Förebyggande riskbehandling

Diabetessjukdom kan skada ögats näthinna och det är därför viktigt med en regelbunden ögonkontroll genom ögonbottenfotografering.

 

 

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här specialistläkare, diabetessjuksköterska, fotterapeut och dietist.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Ann Strand, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 07 67
E-post: E-postadress

Eva-Lena Juntikka, Vårdenhetsöverläkare Medicin
E-post: