Endoskopienheten Mölndal

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 09:00 - 11:00
BESÖKSTIDER
mån - fre 07:30 - 16:00

Göteborgsvägen 31

Mölndals sjukhus

431 30 Mölndal

VÄGBESKRIVNING

Till station Mölndals sjukhus går: Spårvagn 2 Spårvagn 4 Buss 761

Vi tar emot dig från 16 år med mag- och tarmbesvär. På mottagningen utförs gastroskopi, koloskopi och sigmoideumskopi, vid exempelvis ofrivillig viktnedgång, blödningar från mag- och tarmkanalen, inflammation i tjocktarmen, sväljningssvårigheter, misstanke om cancer mm.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss per telefon eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Där kan du t.ex. avboka tid, begära intyg, recept och hjälpmedelsförnyelse etc. Efter att du loggat in på sidan;

  • Välj Mottagningar
  • Hitta lägg till- sök på Medicin mottagning Mölndal
  • Välj tjänst
  • Välj vårdgivare- under ange
  • Vårdgivarens namn, försök specificera teamet
  • Skicka

Vid ditt besök hos oss

Vi utför undersökningarna med hjälp av en böjlig slang, ett endoskop. Längst fram finns en liten videokamera som kan överföra bilder från slemhinnan till en TV- skärm.
Efter utförd undersökning är det den vårdgivare som har skrivit remissen som håller i den fortsatta uppföljningen/behandlingen.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl dig i kassan i Medicinmottagningen. Betalning sker vid ankomst, vi ser gärna att du betalar med kort eller mot faktura.
  • I din kallelse till undersökningen finns information om förberedelse inför besöket. Läs informationen noggrant när du får kallelsen.
  • Om du skall genomföra en koloskopi kan du behöva läkemedel som gör att du inte kan framföra ett fordon samma dag. Lämna därför bilen hemma.

Vi som arbetar här

På endoskopienheten arbetar specialistläkare, sjuksköterska och undersköterska.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Ann Strand, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 07 67
E-post: E-postadress

Erik Alestig, Vårdenhetsöverläkare Gastroenterologi
E-post: E-postadress