Forskningsenheten

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 07:30 - 16:30

E-POST

E-postadress

Göteborgsvägen 31

Hus S, plan 4

Mölndals sjukhus

431 80 Mölndal

VÄGBESKRIVNING

Spårvagn 4 till hållplats Mölndals sjukhus

Forskningsenheten är placerad på vår Medicinmottagning. Här bedrivs arbete med kliniska läkemedelsprövningar, framförallt med kardiologisk inriktning. Vi samarbetar med olika läkemedelsföretag. Områden det kan röra sig om är tex. hjärtsvikt, lipidbehandling och behandling av akuta coronara syndrom. Verksamheten har pågått sedan 1990.

Vid ditt besök hos oss

På enheten utförs studier som har kommit olika långt i utvecklingen, s.k faser. Vi har forskningsprojekt inom fas II-IV. Fas II är tidigare i utvecklingen av substansen och där söker man efter vilken dos som är mest lämplig. Fas III är större studier med många deltagare och där läkemedel som utprovas ska leda fram till registrering och godkännande av det nya läkemedlet.

Arbetet styrs av ett speciellt regelverk GCP (Good Clinical Practice). Där anges i detalj vad myndigheterna och företagen kräver för denna typ av verksamhet. Vi sätter patientsäkerheten främst.

Patienter som deltar i studierna rekryteras både från hjärtintensiven och från medicinklinikens mottagningsverksamhet. Deltagande i studien är helt frivilligt och om man tillfrågas om deltagande får man skriva under ett samtycke. Under tiden man deltar i studierna följs man upp på Forskningsenheten, allt enligt efter vad den enskilda studien har för program och instruktioner.

Pågående studier

  • SPIRE 1 och 2, ny antikroppsbehandling som sänker kolesterol.
  • Odysseystudien, ny antikroppsbehandling som sänker kolesterol.
  • REVEAL, en studie med ett preparat som höjer det goda kolesterolet.
  • Cantosstudien, en behandling med ny antikropp som hämmar inflammation i kärlen.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är specialiserade forskningssjuksköterskor. I Forskningsenhetens arbete deltar också samtliga kardiologer på medicinkliniken.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss via telefon eller mail.
Forskningssjuksköterska 031- 343 09 67, 031- 343 09 66
E-post: E-postadress

Ansvariga för mottagningen

Ann Strand, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 07 67
E-post: E-postadress

Birgitta Persson, Vårdenhetsöverläkare
E-post: E-postadress