Hjärtmottagning Mölndal

Mölndals sjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:00 - 11:00
BESÖKSTIDER
mån - fre 07:30 - 16:00

Göteborgsvägen 31

Mölndals sjukhus

431 30 Mölndal

VÄGBESKRIVNING

Till station Mölndals sjukhus går: Spårvagn 2 Spårvagn 4 Buss 761

Vi är en specialistmottagning som vänder sig till dig med hjärtsjukdom såsom kranskärlssjukdomar, hjärtsvikt, rytmrubbningar samt andra sekundära sjukdomar som medför hjärtpåverkan, exempelvis neuromuskulär sjukdom. Vi träffar patienter både för nybesök och återkommande uppföljande besök. Vi utför även utredning kring din hjärtsjukdom.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss per telefon eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Där kan du t.ex. avboka tid, begära intyg, recept och hjälpmedelsförnyelse etc. Efter att du loggat in på sidan;

 • Välj Mottagningar
 • Hitta lägg till- sök på Medicin mottagning Mölndal
 • Välj tjänst
 • Välj vårdgivare- under ange
 • Vårdgivarens namn, försök specificera teamet
 • Skicka

Vid ditt besök hos oss

Anmäl ditt besök i receptionen. Tag med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort. Betalning sker vid ankomst, vi ser gärna att du betalar med kort eller mot faktura.

Ta även med dig aktuell medicinlista och eventuella sjukintyg.

Vid behov av receptförnyelse kan du kontakta oss via  1177 Vårdguidens e-tjänster alternativt via telefon. Den läkare som ansvarar för din behandling förnyar och förskriver recept.
Specialistläkare på sjukhuset förskriver enbart läkemedel som rör den specifika sjukdomen, övriga läkemedel förskrivs av behandlingsansvarig läkare på din Vårdcentral.

Till oss komer du för tidsbokade läkarbesök, sjuksköterskebesök, EKG och
blodtryckskontroller mm. Vid frågor gällande väntelista för undersökning/ingrepp på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vänligen kontakta:

Telefonnummer 031-342 24 00
Knappval 1: Sahlgrenska
Knappval 2: Östra

Öppettider: Måndag - fredag Alla helgfria vardagar  Kl. 07:30 - 17:00
Sommartid 1/6 - 31/8 Kl 07:30 - 13:00

Har du blivit ordinerad provtagning inför ditt besök lämnas dessa främst på något av sjukhusets provtagningscentraler. Har du inte möjlighet att komma till mottagningen kan du ta dina prover på din Vårdcentral, ange då kostnadsställe som står på din kallelse.

Specialist team

 • Hjärtrehabilitering
  Tar emot patienter som behöver rehabilitering efter hjärtsjukdom. Såsom hjärtinfarkt och/eller genomförd ballong-vidgning (PCI) eller hjärtoperation. För att kunna möta dina individuella behov, arbetar vi i team med olika professioner. I teamet ingår kardiolog, hjärtsjuksköterska, dietist, kurator och sjukgymnast. tillsammans bedriver vi en informationsgrupp som kallas " Hjärtskolan". Hjärtskolan innehåller information om sjukdomen, rehabilitering och åtgärder för att förebygga återinsjuknande. Vårt mål är att du få delta i en gruppinformation ledd av varje profession.

  Du kommer att erbjudas uppföljande återbesök till hjärtsjuksköterska och kardiolog.
  Vi tar emot patienter som har rytmrubbningar såsom förmaksflimmer och vi utför elkonverteringar på sjukhuset.

 • Hjärtsvikt
  Tar emot patienter med svår och komplicerad hjärtsvikt. Här erbjuds du uppföljande återbesök till hjärtsjuksköterska för blodtryck och viktkontroll, finjustering av din medicinska hjärtsviktsbehandling, stöd och råd kring din hjärtsjukdom.

 

 

 

Vi som arbetar här

Kardiolog, läkare under specialistutbilning samt kandidater, hjärtsjusköterska, undersköterska
och dietist.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Ann Strand, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 07 67
E-post: E-postadress

Ulf Axelsson, Vårdenhetsöverläkare Kardiologi
E-post: