Medicinmottagning Mölndal

Mölndals sjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:00 - 11:00
BESÖKSTIDER
mån - fre 07:30 - 16:00

Göteborgsvägen 31

Mölndals sjukhus

431 30 Mölndal

VÄGBESKRIVNING

Till station Mölndals sjukhus går: Spårvagn 2 Spårvagn 4 Buss 761

Medicinmottagningen på Mölndals sjukhus är en specialistmottagning, som utreder och behandlar patienter över 18 år, som kräver specialistkompetens. Vi har specialister inom diabetes, kardiologi, invärtesmedicin, endokrinologi, gastroenterologi samt en endoskopi verksamhet. Mottagningen är indelad i olika team som samverkar med varandra. Inom de olika specialistområdena är teamen tvärprofessionella. Vi har också en enhet för forskning.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

 

Kontakta oss

Du kan kontakta oss per telefon eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Där kan du t.ex. avboka tid, begära intyg, recept och hjälpmedelsförnyelse etc. Efter att du loggat in på sidan;

 • Välj Mottagningar
 • Hitta lägg till- sök på Medicin mottagning Mölndal
 • Välj tjänst
 • Välj vårdgivare- under ange
 • Vårdgivarens namn, försök specificera teamet
 • Skicka

Vid ditt besök hos oss

Anmäl ditt besök i receptionen.

Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.

Betalning sker vid ankomst, vi ser gärna att du betalar med kort eller mot faktura.

 

Specialistteam

På entréplan , (plan 2) finner du;

Allmänsektionen
 
Till sektionen hör patienter inom diabetologi, endokrinologi, gastroenterologi och allmän internmedicin.

 • Allmänteam
  Vi vänder oss till patienter som behöver vård inom allmän internmedicin och endokrinologi (hormoner).
  Telefon: 031-343 17 60
  Telefontid: måndag - fredag 08:00-11:00.
  • Trombosmottagning
   Tar emot patienter på uppföljande återbesök efter akut trombosinsjuknande.

 

 • Diabetesteam
  Vi vänder oss till patienter som behöver vård rörande sin diabetessjukdom. Främst patienter med typ I Diabetes men också patienter med typ II Diabetes med komplikationer. I våra möten med patienterna diskuterar vi bl.a. egenvård, livsstil, insulin-/tablettbehandling och hjälpmedel.
  Telefon: 031-343 17 60 
  Telefontid: måndag - fredag 08:00-11:00.
  • Fotterapeut
   Fotterapeuten har som uppdrag att medicinskt behandla diabetiker med pågående skada eller allvarlig fotsjukdom.
   Telefon: 031-343 14 14 OBS Telefonsvar.

 • Endoskopienheten
  Vi tar emot patienter som ska genomgå gastroskopi och/eller koloskopi. Vi utför planerade undersökningar men också akuta undersökningar för patienter från avdelningarna på Mölndals sjukhus.
  Telefon: 031-343 17 60 
  Telefontid: måndag-fredag 09:00-11:00

  • Mag och tarmmottagning
   Vi tar emot patienter på uppföljande återbesök till gastroenterolog och mag- och tarm sjuksköterska. Främst patienter med besvär av IBD (Inflammatory Bowel Disease) och leverinflammation.
   Telefon: 031-343 17 60
   Telefontid: måndag - fredag 08:00-11:00.
     
 • Dietist
  Vi vänder oss till patienter och anhöriga som har behov av kostrådgivning. Dietist ingår i flera av de olika specialistteamen bl.a. Diabetesteamet och Hjärtrehabiliteringsteamet.
  Telefon: 031-343 20 58
  OBS Telefonsvar.

 

På plan 3 finner du;

Hjärtsektionen

 • AK-mottagning
  Vi vänder oss till patienter som behandlas med antikoagulationsläkemedel; Warfarin/Waran, Marcumar eller Sintrom. Dessa läkemedel kräver särskild individuell dosering.
  Telefon: 031-343 17 77
  Telefontid: måndag - fredag 09:30-11:00.

 • Hjärtmottagning
  Vi vänder oss till patienter som behöver hjärtsjukvård. Hjärtmottagnings specialistläkare tar emot patienter både för nybesök och uppföljande kontinuerliga återbesök.
  Telefon: 031-343 17 60
  Telefontid: måndag - fredag 08:00-11:00.
  • Rehabilitering
   Vi vänder oss till patienter som behöver hjärtrehabilitering efter exempelvis hjärtinfarkt, hjärtoperation eller utredning/åtgärder inför kranskärlsröntgen, ballongsprängning (PTCA) m.m.
   Teamets olika professioner, (sjuksköterska, kurator, dietist, kardiolog och sjukgymnast), deltar i Hjärtskolan som bedrivs på sjukhuset.
  • Hjärtsvikt
   Vi vänder oss till patienter som behöver stöd och vård kring sin hjärtsvikstssjukdom.

 • Hjärtlaboratorium
  Vi vänder oss till patienter som ska genomgå hjärtfysiologiska undersökningar, såsom ultraljud, arbetsprov/belastningsprov, långtidsregistrering av EKG, pacemakerkontroller och ICD-kontroller m.m.
  Telefon: 031-343 11 66
  Telefontid: måndag-fredag 08:00-09:00, 13:00-14:00.

 • Forskningsenheten
  Medicinmottagningen Mölndal har även en Forskningsenhet som arbetar med forskningsprojekt inom bl.a. kardiologi och internmedicin.
  Telefon: 031-343 09 67, 031-343 09 66

 

Vi som arbetar här

På vår mottagning finner du bland annat undersköterska, sjuksköterska, läkare, biomedicinsk analytiker, fotterapeut, dietist och kurator.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Ann Strand, Vårdenhetschef  Tfn: 031- 343 07 67 
E-post: E-postadress  

Eva-Lena Juntikka, Vårdenhetsöverläkare Medicin
E-post:

Erik Alestig, Vårdenhetsöverläkare Gastroenterologi
E-post: E-postadress

Ulf Axelsson, Vårdenhetsöverläkare Kardiologi
E-post: