Bakre segmentsmottagning - BAS

Mölndals sjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
1/9 t o m 31/5 mån - fre 07:30 - 17:00
23/12 t o m 5/1 mån - fre 07:30 - 13:00

Göteborgsvägen 31

Hus K, plan 5

Mölndals sjukhus

431 30 Mölndal

VÄGBESKRIVNING

Hållplats: Mölndals sjukhus

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi vänder oss till dig som har sjukdom i ögats glaskropp eller näthinna och kan behöva bli behandlad med kirurgi. 

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Blankett för egen vårdbegäran

Du kan också bli remitterad hit av din optiker. 

Remissmall för vårdgivare till Ögonsjukvården SU

Vid ditt besök hos oss

En stor del av vår verksamhet består av akuta operationer av synhotade tillstånd, till exempel näthinneavlossning och glaskroppsblödning. Vi opererar också hål eller membran i gula fläcken och allvarliga näthinneförändringar vid diabetes mellitus. 

De flesta av våra patienter vårdas på avdelning 205

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i receptionen.
  • Du betalar vid din ankomst. Du kan betala kontant, med kort eller få en faktura hemskickad. 

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel sjuksköterska och läkare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Telefon: 031-343 31 00

Handläggaren registrerar din synpunkt i avvikelsehanteringssystemet. Synpunkten skickas då till ansvarig chef inom Ögonverksamheten för utredning och åtgärd.

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Anette Erlandsson, tf vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 10 00 
E-post: E-postadress