Ögonakuten

Mölndals sjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
1/9 t o m 31/5 mån - fre 07:30 - 17:00
1/6 t o m 31/8 mån - fre 07:30 - 13:00

Göteborgsvägen 31

Hus K, plan 3

Mölndals sjukhus

431 30 Mölndal

VÄGBESKRIVNING

Spårvagn 4 el 2 till hållplats Mölndals sjukhus

Vi vänder oss till dig med plötslig ögonsjukdom eller ögonskador som kräver undersökning av ögonspecialist.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

 

Blankett för egen vårdbegäran

Undantag: 

 • Kemiskt medel i ögat (ta direkt kontakt med personal)
 • Kraftigt våld mot ögat
 • Akut sårskada i ögat eller ögonlock
 • Rött öga med mycket svår smärta
 • Plötslig synnedsättning
 • Ögonsjukdom som behandlas på kliniken och akut försämras

Om du har skräp i ögat bedöms ditt vårdbehov av ögonsjuksköterska. Ring och rådfråga med Sjukvårdsrådgivningen innan ditt besök, telefon 1177.

Remissmall för vårdgivare till Ögonsjukvården

Vid ditt besök hos oss

 

Checklista inför ditt besök:

 • Ta med dig aktuella glasögon.
 • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
 • Anmäl ditt besök i kassan på plan 3.
 • Du betalar vid din ankomst. Du kan betala kontakt, med kort eller få en faktura hemskickad. 
 • Det är olämpligt att köra bil efter att du fått pupillvidgande ögondroppar. 

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, läkare och optiker. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Telefon: 031-343 31 00

Handläggaren registrerar din synpunkt i avvikelsehanteringssystemet. Synpunkten skickas då till ansvarig chef inom Ögonverksamheten för utredning och åtgärd.

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Cecilia Warnberg, tf vårdenhetschef
Telefon: 0736 - 88 93 88
E-post: E-postadress

OBS! Inga frågor angående tid och rådgivning hanteras av vårdenhetschefen. Dessa frågor hänvisas istället till mottagningen på telefon: 031-343 31 00.