Ögonkirurgisk mottagning

Mölndals sjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
1/9 t o m 31/5 mån - fre 07:30 - 17:00

Göteborgsvägen 31

Hus K, plan 5

Mölndals sjukhus

431 30 Mölndal

VÄGBESKRIVNING

Hållplats: Mölndals sjukhus

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi vänder oss till dig med ögonkomplikationer som är inriktade på ögats främre delar som kan behandlas med kirurgi. De vanligaste sjukdomarna hos oss är grå starr (katarakt), grön starr (glaukom) och problem med ögonlock eller hornhinna. 

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

 

Blankett för egen vårdbegäran

Du kan också bli remitterad hit av din optiker. 

Remissmall för vårdgivare till Ögonsjukvården

Vid ditt besök hos oss

På mottagningen tar vi emot dig både före operation och uppföljande besök efter operation. De flesta operationer utförs i lokalbedövning inom öppenvård, vilket innebär att du får åka hem samma dag som operationen utförs. 

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig aktuella glasögon.
  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i kassan på plan 3.
  • Du betalar vid din ankomst. Du kan betala kontant, med kort eller få en faktura hemskickad. 
  • Vissa undersökningar kräver att pupillen förstoras och det är då olämpligt att köra bil efter undersökning/operation.
  • Undersökningen kan ifrån 20 minuter upp till två timmar.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sekreterare, sjuksköterska och läkare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Telefon: 031-343 31 00

Handläggaren registrerar din synpunkt i avvikelsehanteringssystemet. Synpunkten skickas då till ansvarig chef inom Ögonverksamheten för utredning och åtgärd.

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Vakant