Ögonmottagning Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
1/9 t o m 31/5 mån - fre 07:30 - 17:00

Rondvägen 10

Plan 1, Ögonmottagningen

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra Sjukhuset. Avfart Torpamotet från E 20. Spårvagn nr1.Buss nr 17. BK-byggnad se skyltning inom området.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi vänder oss till dig under 17 år som behöver undersöka dina ögon. Vi tar också emot dig som är vuxen och inneliggande på Östra sjukhuset. Vi utför skelningsoperationer, undersökningar i narkos och elektrofysiologisk utredning. 

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

 

Blankett för egen vårdbegäran

Du kan också bli remitterad hit av din optiker. 

Remissmall för vårdgivare till Ögonsjukvården

Vid ditt besök hos oss


Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig aktuella glasögon.
  • Anmäl ditt besök i kassan.


Synundersökning av för tidigt födda barn.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel sekreterare, sköterska, ortoptist, optiker och läkare med ögonsjukvård som specialitet. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Telefon: 031-343 31 00

Handläggaren registrerar din synpunkt i avvikelsehanteringssystemet. Synpunkten skickas då till ansvarig chef inom Ögonverksamheten för utredning och åtgärd.

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Eva Aring, vårdenhetschef
Telefon: 0768-35 24 85
E-post: E-postadress

OBS! Inga frågor angående tid och rådgivning hanteras av vårdenhetschefen. Dessa frågor hänvisas istället till mottagningen på telefon: 031 - 342 10 00.