Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Grå starr

Katarakt är den medicinska termen för grå starr och innebär att ögats lins grumlas. Det vanligaste är att det sker i högre ålder och att utvecklingen går långsamt. Vissa sjukdomar som diabetes eller ögoninflammationer, samt mediciner som kortison kan påskynda katarakt. Grå starr har ingenting att göra med grön starr (glaukom).

Symtom

Ett vanligt första tecken är att synen blir dimmigare, att man blir lättare bländad och att ögats refraktion (brytningskraft) förändras så att glasögonen behöver bytas oftare eller att man ser dubbelkonturer. Synen försämras långsamt successivt under loppet av månader eller år.

Oftast drabbas båda ögonen, men det är inte ovanligt att det ena ögat drabbas först, och att det andra ögat utvecklar sjukdomen efter en tid.

Förundersökning

Före eventuell operationen görs en noggrann undersökning av ögonen. Man undersöker om det föreligger andra synpåverkande ögonsjukdomar.

Vid detta tillfälle görs också en beräkning av den konstgjorda linsens styrka. Denna anpassas efter dina individuella förutsättningar. Längre ner på denna sida kan du hitta tilläggsinformation om olika linstyper.

Ögonläkaren bedömer risken och nyttan med en eventuell operation, och tillsammans med dig beslutas då om operation behöver genomföras.

Ett recept på ögondroppar skickas elektroniskt till alla apotek. Dessa behöver inte användas förrän efter operationen men kan hämtas ut innan.

Behandlingsalternativ

Behandling - kataraktoperation

Den enda behandlingsmetoden är operation. Ett litet snitt läggs i ögat och den grumlade linsen avlägsnas med ultraljud och ersätts sedan av en konstgjord lins. Vid kataraktoperation används inte laser - detta är en spridd missuppfattning. Operationen sker i allmänhet under lokalbedövning i form av ögondroppar.

På utvalda fall opereras ibland båda ögonen samtidigt.

Det behövs inget förband på ögat, och det kan användas omedelbart, även om synen inte är optimalt direkt efteråt.

På operationsdagen

Det är viktigt med god hygien med tanke på infektionsrisken. Duscha och tvätta håret dagen före operationen eller på operationsdagens morgon.

Om du blir förkyld eller får någon annan infektion, var vänlig kontakta vårdgivaren.

Ha kläder som är lätta att ta av och på, eftersom du måste byta om på överkroppen i samband med operationen.

Ät som vanligt och ta de mediciner som du brukar ta.

Ta gärna med en smörgås eller frukt, speciellt om du är diabetiker.

Använder du insulin, astmaspray eller parkinssonmedicin, tag med detta på operationsdagen.

Obs! Smycken, kosmetika, parfym och nagellack får ej användas.

Efter operationen

Eventuella besvär: Skav, stickningar och suddig syn är helt normalt de första dagarna efter operation och skall bättras successivt.

Vid svår värk eller synförsämring närmaste tiden efter operation kontaktar du oss på Telefon 031-343 32 22 månd-fred 07.30-10.30 samt månd- torsd 13.00-14.30

Alternativt: 031-343 31 00 månd-fred 08.30-16.30

Övrig tid SU/Mölndal växel 031-343 31 00 för att få kontakt med jourmottagning.

Egenvård

Vid skav kan du gärna använda tårersättningsmedel. Fråga efter smörjande ögondroppar på ditt apotek. Dessa droppar kan du använda frikostigt.

Tilläggsinformation: Kataraktoperation – att välja linstyp

När vi opererar dig för grå starr byter vi ut din egen grumliga lins mot en ny konstgjord lins av plast, en så kallad intraokulär lins. Denna lins finns i olika varianter.

Monofokal lins: Den vanligaste linsen som används i samband med gråstarr-operationer idag är monofokal. Det betyder att man får bra synskärpa utan glasögon antingen på långt håll eller på nära håll. Oftast väljer man att sätta in en lins som ger så skarp syn som möjligt på långt håll men man får då komplettera med läsglasögon.

En del personer som har varit närsynta sedan tidigare (och därmed vana vid att läsa utan glasögon) önskar fortsätta vara det. I dessa fall sätter man istället in plastlinser vid operation som ger så skarp syn som möjligt på nära håll men man behöver då fortsätta att använda avståndsglasögon.

Om du har ett kvarstående refraktionsfel eller brytningsfel (astigmatism) efter ingreppet, behövs det korrektion med nya glasögon efter operationen. Orsaken till astigmatism ligger i skevheter i hornhinnan, vilket inte ändras av operationen. Nya glasögon anpassas av valfri optiker tidigast sex veckor efter operationen, när läkningen är avslutad.

Ta upp dina önskemål vid förundersökningen.

Landstingen betalar hela kostnaden för operationen (bortsett från patientavgiften och nya glasögon) om du väljer en monofokal lins.

Speciallinser: Det finns även speciallinser som kan korrigera för astigmatism (toriska linser) och/eller mot behov av läsglasögon (multifokala linser).

Toriska linser: Ögats hornhinna kan ha olika brytkraft i olika vinklar, vilket ger oskärpa i bilden; detta kallas för astigmatism. Genom toriska linser kan man i samband med kataraktoperationen neutralisera hornhinnans astigmatism. Västra Götalandsregionen betalar merkostnaden för toriska linser enbart om astigmatismen överskrider 3 dioptrier i styrka. Ligger man under detta värde och önskar toriska linser, hänvisas till privata ögonkliniker. Hallandsregionen betalar den delsumma av operationen som motsvarar en monofokal lins, medan patienten finansierar resten.

Multifokala linser: Dessa linser innehåller fler än en fokuspunkt, vilket kan jämföras med bifokala glasögon. Linserna ger skärpa dels på långt, och dels på nära håll. Patienter som väljer denna speciallins klarar många aktiviteter i vardagen utan glasögon, men synskärpan kan vara något sämre än med monofokala linser, eftersom en del av ljusenergin går förlorad med denna linskonstruktion. Därför behövs korrigering med glasögon vid särskilt synkrävande aktiviteter, som arbete vid en datorskärm eller läsning av finstilt text under en längre tid. Vi rekommenderar inte multifokala linser om du har förändringar i gula fläcken, glaukom (grön starr) eller ögonbottenförändringar på grund av diabetes.

Multifokala linser bekostas inte av Västra Götalandsregionen, utan du måste själv stå för hela kostnaden av både operationen och linserna. Region Halland betalar den delsumma av operationen som motsvarar en monofokal lins, medan patienten finansierar resten.


Senast uppdaterad: 2018-04-22 18:46