Ortopedmottagning Mölndal

Mölndals sjukhus

Du som skadat dig under semestern, se information nedan.

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
1/9 t o m 31/5 mån - fre 07:30 - 17:00

Göteborgsvägen 31

Hus S, plan 3

Mölndals sjukhus

431 30 Mölndal

VÄGBESKRIVNING

Spårvagn 2 eller 4 till hållplats Mölndals sjukhus.

Vi vänder oss till dig med ortopediska besvär. Vi behandlar dig som har skador eller sjukdomar i rörelseorganen samt besök efter akuta skador. 

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Om du skadat dig på annan ort ska du lämna de handlingar du fått med dig till receptionen på Ortopedmottagningen eller maila in till E-postadress . Mottagningspersonalen tar sedan kontakt med dig per telefon eller brev.

Har du rygg/skoliosbesvär eller tumörmisstanke i rörelseorganen ber vi dig vända dig till Ortopedmottagning Sahlgrenska

Blankett egen vårdbegäran för dig under 16 år
Blankett egen vårdbegäran för dig över 16 år

Remisser och väntelista till besök

Hänvisas till Telefon: 031-343 31 00

Vid ditt besök hos oss

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i receptionen där du också betalar. Du kan betala kontant, med kort eller få en faktura hemskickad.

Beställa journalkopior

Du kan beställa kopior av din egen journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster (tidigare Mina vårdkontakter). Läs mer Din journal

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, läkare, gipstekniker och fysioterapeut. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Telefon: 031-343 31 00

Handläggaren registrerar din synpunkt i avvikelsehanteringssystemet. Synpunkten skickas då till ansvarig chef inom Ortopediverksamheten för utredning och åtgärd.

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Marianne Bergius, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 31 00
E-post: