Yrkesortopedi

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån 09:00 - 11:00
ons 13:00 - 15:00
fre 09:00 - 11:00

Göteborgsvägen 31

Hus R, plan 6, ingång RT

Mölndals sjukhus

431 30 Mölndal

VÄGBESKRIVNING

Spårvagn 2 eller 4 till hållplats Mölndals sjukhus.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi tar emot dig med smärta i rörelseorganen, som skelett, muskler, senor och leder samt om du har idrottsrelaterade ryggbesvär. 

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Om man söker för ryggbesvär vill vi att det ska finnas en magnetkameraundersökning gjord. Detta underlättar bedömningen av din remiss och kortar väntetiden. 

Vid ditt besök hos oss

Vi utreder dig med bio-psyko-social funktionsanalys. Vi mäter vävnadstryck, blodflöde och syrgashalt i muskulatur under arbetstest för att diagnostisera kroniska kompartmentsyndrom. Vi erbjuder också undersökning med psykometriska metoder.

Vid ryggbesvär utreder vi dig med rygg- och nervundersökning. Vid behov utreder vi med nervtester, blodprover, röntgen eller magnetkamera undersökning. När utredningen är klar och det finns behov av kirurgi utför vi denna antingen på dagkirurgen Mölndals sjukhus eller Sahlgrenska sjukhuset. 

Vi har även fysioterapeut som kan inleda behandlingar och rehab om man inte redan har en sådan kontakt.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i receptionen.
  • Du betalar vid din ankomst. Du kan betala kontant eller få en faktura hemskickad. 

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, medicinsk sekreterare, forskningsingenjörer och forskningsassistent.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Adad Baranto, vårdenhetsöverläkare
Sekreterare/sjuksköterska
Telefon: 031 - 342 66 15

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Henrik Malchau, verksamhetschef
E-post: E-postadress

Adad Baranto, medicinskt ansvarig
Telefon: 031 - 342 66 15
E-post: E-postadress