Infektionsmottagning

Östra sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:00 - 17:00

Journalvägen 10

Plan 1 Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20 alt. spårvagn linje 1 & 5, busslinje 17. Journalvägen 10, se skyltning inom sjukhuset.

Till oss kommer du som har en infektion som behöver bedömning av läkare eller sjuksköterska med specialistkunskap inom infektionssjukdomar. Vi tar även emot patienter med infektioner som omfattas av smittskyddslagen, undantaget könssjukdomar. Våra patienter är i alla åldrar. Våra specialområden omfattar virushepatit, hiv, immundefekter, multiresistenta sjukdomar som MRSA, tuberkulos och tropiska sjukdomar. Till mottagningen hör också en resemedicinsk vaccinationsmottagning. Vår mottagning är HBT-diplomerad vilket innebär att vi aktivt arbetar med HBT-frågor och HBT-personers rättigheter.

Söka vård hos oss

Prislista för vaccin, uppdaterad 180117

Tidsbeställd mottagning/Akutmottagning

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Blankett för egen vårdbegäran

Du behöver ingen remiss om du misstänker att du drabbats av en tropisk sjukdom eller en sjukdom med risk för luftburen smitta, till exempel vattkoppor eller mässling. Vid sådan misstanke ber vi dig ringa vår telefonrådgivning:
Telefon: 031- 343 42  82
Telefonrådgivningen bemannas av en sjuksköterska måndag till fredag kl 8-17.

Vid stick- och skärskador hos personal behövs ingen remiss.

Akutmottagningen har öppet vardagar mellan kl 8-17.

Telefonrådgivning

Vår telefonrådgivning bemannas av en sjuksköterska måndag till fredag kl 8-17.

Telefon: 031-343 42 82

Tuberkulintest (PPD)  

Tuberkulintest utförs som en del i hälsoundersökning, alternativt som förberedelse för vaccination mot tuberkulos. Observera att vaccination mot tuberkulos inte längre rekommenderas för vuxna över18 år i Sverige, annat än i undantagsfall, var god se Folkhälsomyndighetens Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos 2017

Tuberkulintest genomförs vid drop-in på måndagar kl 13-14, avläsning torsdag samma vecka kl 13-14. Vid testet injiceras 0,1 ml PPD i huden på underarmen. Efter avläsning utfärdas intyg eller i undantagsfall ges BCG (vaccin mot tuberkulos) om testresultatet tillåter.

Tuberkulintest utförs endast helgfria veckor. Från och med 1 januari 2018 håller PPD-mottagningen öppet jämna veckor. Under sommaren hålls PPD-mottagningen stängd vecka 26-34.

Hiv-mottagning

Vi utför hiv-provtagning och provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar efter tidsbokning. För tidsbokning vänligen kontakta Infektionsmottagningens hiv-sjuksköterskor på något av följande telefonnummer:

031- 343 44 92
031- 343 55 22
031- 343 42 84
031- 343 48 63
031- 343 42 87

Vaccinationsmottagning

Vi är specialister på främst längre resor, utlandsstationering samt på vaccinationer av personer med nedsatt immunförsvar. För att beställa tid på vaccinationsmottagningen eller för att lämna återbud, vänligen kontakta oss på telefon: 031 - 343 42 82, vardagar kl. 7-15 (uppringningstid kl. 9.45-11.15 och kl. 13-15). Vänligen observera att rådgivning inte kan ges per telefon, utan endast tidsbokning. Hälsodeklaration ska fyllas i och tas med vid besöket på Vaccinationsmottagningen. Om du önskar, skickas hälsodeklarationen hem till dig efter att tidsbeställning till vår mottagning skett.

Hälsodeklaration
Vaccinationer som kan vara aktuella inför utlandsresa
Prislista vaccination

Här kan du får mer information:

Folkhälsomyndighetens vaccinationsråd
Reserådet
Utrikesdepartementet: Resklar - UD:s råd inför utlandsresan
WHO: International travel and health
CDC: Yellow Book - Travelers' health

Vid ditt besök hos oss

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort samt remiss.
  • En särskild entré finns för dig som söker på vår akutmottagning.
  • Anmälan sker i receptionen. Du kan betala med kort, kontant eller få en faktura hemskickad.
  • Om du besöker vår Vaccinationsmottagning sker betalning vid besöket.

Vi är aktiva inom Sahlgrenska Akademin genom att bedriva forskning inom infektionsområdet på hög nationell och internationell nivå. Forskning pågår inom bl.a. områdena hepatit, hiv och tuberkulos. Vi bedriver kliniska studier i egen regi eller i samarbete med läkemedelsbolag.

Syftet med studierna är att utveckla och förbättra omhändertagandet av personer med akuta och kroniska infektioner. Du kan bli tillfrågad om deltagande i forskningsstudier om du vårdas på Infektion eller besöker vår mottagning. Deltagande i studier är helt frivilligt och om du inte vill delta påverkar det inte omhändertagande eller behandling på Infektion.

Vi som arbetar här

På infektionsmottagningen arbetar undersköterskor, Specialist- och sjuksköterskor, läkare (underläkare, läkare under specialistutbildning, specialistläkare inom infektionssjukvård och överläkare), kuratorer och sekreterare. Vid behov kan kontakt med fysioterapeut och arbetsterapeut ordnas.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Marianne Johansson, enhetschef
Telefon: 031-343 42 45

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Panos Vasilakis, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 42 76
E-post: E-postadress

Anders Eilard, medicinskt ansvarig