Verksamhet Klinisk fysiologi

Avdelningen för klinisk fysiologi utför fysiologiska undersökningar av kroppens funktioner för att fastställa eller utesluta sjukdom, mäta grad av funktion samt följa effekt av behandling.Till oss kommer du för funktionsbedömning och utredning om eventuell sjukdom. Vi utför undersökningar på de flesta av kroppens olika organ (hjärta, njurar, lungor, kärl med flera).  De metoder vi använder är ultraljud, gammakamera, blodprover, spirometri (lungfunktionstest), arbets-EKG med flera.

Mottagningar