Klinisk fysiologimottagning 3 Sahlgrenska

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 07:30 - 16:00

Vita stråket 12

Målpunkt L, plan 0

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare på http://www.vasttrafik.se/.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi vänder oss till dig som behöver genomgå en lungfysiologisk undersökning.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. 

Vid ditt besök hos oss

  • I din kallelse finns information om vilken mottagning du ska till, tidsåtgång och eventuella förberedelser.
  • Ta med dig fotolegitimation
  • Gå till väntrummet där vi kommer att ropa upp dig.
  • Besöket är kostnadsfritt.

Vi som arbetar här

På våra mottagningar arbetar bland annat undersköterskor, biomedicinsk analytiker, sekreterare, och läkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Amelie Hammarström, kvalitetskoordinator
Telefon: 031 - 342 77 03
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Cathrine Eneroth, tf vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 08 01
E-post: E-postadress

Lena Kristenson, vårdenhetschef
Telefon: 031- 342 80 39
E-post: E-postadress

Johan Fredén Lindqvist, sektionschef
Telefon: 031-342 80 26
E-post: E-postadress

Lena Karlsson, sektionschef
Telefon: 031-342 80 32
E-post: E-postadress