Verksamhet Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Verksamheten är fördelad på tre enheter som är geografiskt utspridda på Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Nordstan, Västra Frölunda samt en mobil blodtappningsenhet. I verksamheten arbetar c:a 150 personer.  Klinisk Immunologi och transplantation ansvarar för diagnostik av sjukdomstillstånd som berör kroppens immunförsvar. Verksamheten ansvarar också för blodgivning och sjukvårdens behov av blodkomponenter samt undersökningar och rådgivning före blodtransfusion. Dessutom utförs transplantationsundersökningar inför organtransplantationer och hematologiska stamcellstransplantationer. Klinisk immunologi och transfusionsmedicin ansvarar också för den Nationella navelsträngsblodbanken

Mottagningar

  • Nationella navelsträngsblodbanken

    Vi vänder oss till dig som planerar att föda på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vill donera ditt barns navelsträngsblod. Du kan rädda liv genom att donera det blod som finns kvar i moderkakan och navelsträngen efter att ditt barn har fötts. Blodet innehåller unika stamceller som kan användas för behandling av svårt sjuka personer.


Senast uppdaterad: 2018-05-15 14:56