Autoimmunitetssektionen

Autoimmuna sjukdomar orsakas av en inflammation lokalt i vävnaden och/eller i hela kroppen, så kallad systemisk inflammation. Exempel på vanligt förekommande autoimmuna sjukdomar är reumatoid artrit (RA), diabetes typ I, multipel skleros (MS), kärlinflammation (vaskulit) och systemisk lupus erythematosus (SLE).

Orsaken till varför autoimmuna sjukdomar uppstår är fortfarande mycket oklar. Bland annat tror man att immunförsvaret på grund av ett fel i den initiala ”programmeringen”, då lymfocyterna ska lära sig att skilja på främmande och eget, av misstag angriper och därefter bryter ner den egna kroppens vävnader.

Autoimmuna sjukdomar är mycket komplexa och många faktorer spelar roll för såväl diagnos som prognos. Diagnosen ställs ofta utifrån ett antal kriterier där majoriteten beskriver vilka symptom patienten har, men där resultatet av specifika immunologiska analyser kan vara ett av dessa kriterier. Exempel på sådana immunologiska analyser är reumatoid faktor (RF) och anti-CCP antikroppar som ingår i kriterierna för diagnosen RA (samt ANA och dsDNA antikroppar som ingår i diagnoskriterierna för SLE).

Våra analyser

Våra analyser för utredning av autoimmuna sjukdomar består till största delen av metoder (ELISA, Multiplex och immunofluorescens) som bestämmer antikroppsnivåer mot någon eller några av de autoantigen som är viktiga i patogenesen för respektive sjukdom. På senare år, och till stor del på grund av den snabba utvecklingen av nya behandlingsmetoder av dessa sjukdomar som kommit, analyserar vi inom denna sjukdomsgrupp också ytmarkörer på lymfocyter (till exempel CD3 för T-lymfocyter och CD19, CD20 för B-lymfocyter) samt ett tiotal olika cytokiner och kemokiner. Dessa analyser utförs med bland annat flödescytometri och Luminex-metodik.

Om du har några frågeor kontakta gärna:

Autoimmunitetssektionen 031/342 47 08 / 031-342 49 26