Blodgrupperingslaboratorium

Blodgrupperingslaboratoriet utför blodgruppsbestämning av patienter och blodgivare. I undersökningen ingår också en screentest för irreguljära erytrocytantikroppar.  

Vid varje blodgivningstillfälle utförs en kontrollblodgruppering av blodgivarna.

På blodgivarna utförs också fenotypning av ytterligare blodgruppsantigen: D, C, c, E, K, FyA, Fyb, k, Jka, Jkb, S, s.  


Senast uppdaterad: 2018-10-05 10:49