Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Akutlaboratorium

Akutlaboratoriet är bemannat dygnet runt och här utförs:

  • Akut blodgruppering
  • Förenlighetsprövning i form av BAS-test eller BK(S)/MG-test inför transfusion av erytrocyter
  • Utlämning av blodkomponenter.
  • Akuta antikroppsundersökningar inklusive titreringar av antikroppar i ABO systemet (anti-A och anti-B) vid ABO inkompatibel organtransplantation
  • Snabbtest för att detektera antikroppar mot IgA. Testen utförs vid behov vid inträffad anafylaktisk reaktion i samband med transfusion av blodkomponenter och för att styra urval av lämpliga blodkomponenter i akutläge hos patienter med känd IgA brist men ej nyligen utredda för antikroppar mot IgA
  • På akutlaboratoriet Östra sjukhuset utförs även beredning av blod för utbytestransfusion till nyfödda. 

BAS-test

BAS-test utförs inför blodtransfusion för att upptäcka om en patient har bildat irreguljära antikroppar, d.v.s. antikroppar som normalt inte förekommer men som kan bildas efter blodtransfusioner eller graviditet. I BAS-testen ingår antikroppsscreening mot en känd panel av testerytrocyter och blodgruppskontroll av patienten.

MG-test

MG-test (mottagare-givare) utförs på patienter med kända erytrocytantikroppar, vid i övrigt avvikande serologiska fynd samt på benmärgstransplanterade personer som erhållit märg eller perifera stamceller av annan blodgrupp än den egna. MG-testet innebär att man testar om patienten har antikroppar, riktade mot antigen på givarblodkroppar, från de blodenheter med vilka patienten skall transfunderas. MG-testet består av tre delar:

  • Blodgruppskontroll
  • Antikroppsscreening mot en känd panel av testerytrocyter 
  • Kontroll av att patienten ej har antikroppar mot den tänkta enheten som skall transfunderas

Om du har frågor kontakta gärna:

Akutlaboratoriet Sahlgrenska: 031-342 17 48 / 031-342 17 49       

Akutlaboratoriet Östra: 031-343 49 83


Senast uppdaterad: 2018-10-05 10:48