Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utredningslaboratorium

Det finns ett flertal olika blodgruppssystem och inom varje system finns flera olika antigen mot vilka det kan bildas antikroppar.

På utredningslaboratoriet utförs undersökning av antikroppar riktade mot erytrocytantigen, utredning av patienter med positiv DAT (direkt antiglobulintest) inklusive nyfödda barn, utredningar av transfusionskomplikationer och titreringar av antikroppar riktade mot erytrocytantigen.

En antikroppsundersökning innebär att man med hjälp av olika utredningar, utförda med flera tekniker försöker påvisa in vitro om patienten har antikroppar riktade mot erytrocytantigen och att identifiera antikroppen/antikropparna. Antikroppsundersökningar görs då antikroppsscreening utfallit positiv, om man vid tidigare undersökning påvisat irreguljära antikroppar eller vid misstanke att ytterligare antikroppar har tillkommit vid tidigare känd immunisering.

Vid varje utredning görs en DAT, för att kontrollera om IgG antikroppar och/eller komplement sitter på erytrocyternas yta. DAT görs också på nyfödda barn på begäran vid påvisad eller misstänkt immunisering hos mamman.

Serologisk typning av blodgruppsantigen utförs vid förekomst av irreguljära antikroppar och i förebyggande syfte hos patienter som förväntas erhålla många blodkomponenter under lång tid.

Genomisk typning av blodgruppsantigen kan utföras på DAT positiva patienter, transfunderade patienter och som komplettering vid utredning av multipla erytrocytantikroppar.

På utredningslaboratoriet utförs också titreringar av antikroppar riktade mot erytrocytantigen vid graviditetsimmunisering och titrering av antikroppar mot antigen i ABO blodgruppssystem (anti-A och anti-B) i samband med ABO inkompatibel stamcell- och organtransplantation och på trombocytaferes som är blodgrupp O. 

 Om du har frågor kontakta gärna Utredningslaboratoriet : 031-342 36 53


Senast uppdaterad: 2018-10-05 10:50