Vävnadstypningslaboratorium

Vävnadstypningslaboratoriet tillhandahåller framför allt service till transplantationsverksamheten och ingår i ett nordiskt samarbete, Scandiatransplant. Laboratoriet är ackrediterat enligt EFI (European Federation for Immunogenetics).

På vävnadstypningslaboratoriet undersöks vävnadstyp och antikroppsstatus hos patienter som är aktuella för transplantationer av njure, lever, tarm, pankreas, lunga, hjärta eller benmärg/stamceller. Organen kan komma från levande donatorer (njurar och lever) eller från avlidna donatorer.

Ulrika Paija

Sektionsledare
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-09-26 14:16